Spievať či nespievať? Opýtali sme sa za vás (aktualizované)

Ako sa vzťahuje uvoľňovanie opatrení na spevácke zbory?

Do redakcie nám prišlo mnoho otázok týkajúcich sa opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Pýtali ste sa nás, či už môžete mať so zborom nácviky, či môžete usporiadať koncert alebo či musíte dodržiavať dvojmetrové odstupy. Na vaše otázky vám prinášame odpovede na základe odporúčaní a komunikácie s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MKSR). 

Nosenia rúška a odstupy spevákov

Na podnet ministerstva kultúry rozšíril hlavný hygienik Ján Mikas od pondelka 11. mája výnimku, týkajúcu sa nosenia rúška u výkonných umelcov. Na základe tejto výnimky nemusia nosiť rúška účinkujúci podieľajúci sa na nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo na výrobe programu a ani výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu. Táto výnimka sa vzťahuje aj na spevácke zbory a ich členov. Zboroví speváci teda počas nácvikov a koncertov rúška nosiť nemusia.

Výnimka sa vzťahuje aj na odstupy, ktoré patria k prevencii šírenia pandémie. Členovia zboru nemusia medzi sebou navzájom dodržovať dvojmetrový odstup. Odstup však musí byť dodržaný medzi členmi zboru a inými osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti. To znamená, že speváci si musia počas skúšky udržiavať odstup od ľudí, ktorí nepatria do ich speváckeho zboru, t.j. napríklad od ľudí, ktorí spravujú budovu alebo dezinfikujú priestor, v ktorom skúšajú. 

Speváci musia byť testovaní

Napriek tomu, že speváci nie sú povinní nosiť rúška a ani nemusia dodržiavať predpísané odstupy, organizovanie skúšok a koncertov nebude až tak jednoduché. Dôvodom je testovanie na prítomnosť vírusu COVID-19.

Dirigenti zborov i organizátori zborových koncertov musia mať na pamäti, že spevákom je potrebné pred “prvým” nácvikom či vystúpením vykonať test RT-PCR na ochorenie COVID-19. Test musí mať negatívny výsledok a nesmie byť starší viac ako štyri dni. Pokiaľ umelecká činnosť zboru trvá ďalej, teda zbor plánuje mať nácviky pravidelne, je nutné test po uplynutí štrnástich dní opäť vykonať. Spevákom by mala byť okrem toho pred skúškou zmeraná teplota. Ak sa u speváka zistí teplota 37 °C a viac, prípadne budú spozorované iné príznaky ochorenia COVID-19, dotyčný spevák nebude môcť vstúpiť na miesto nácviku alebo na miesto umeleckej činnosti.

Aktualizované

Premiér Igor Matovič vyhlásil 1. júna na tlačovej konferencii ďalšiu vlnu uvoľňovania karanténnych opatrení. V rámci nich sa od stredy 3. júna 2020 rušia povinné testy pre umelcov a diváci na kultúrnych podujatiach už nemusia sedieť dva metre od seba – bude stačiť šachovnícové sedenie. Od 3. júna sa tiež môžu uskutočňovať športové a súťažné podujatia.

Foto: MAXfoto
Seniori by mali ešte počkať

Ak sa chystáte predsa len zorganizovať nácvik, či koncert svojho zboru, treba mať na pamäti, že je potrebné zadovážiť dezinfekciu rúk pre spevákov a tiež zabezpečiť dezinfekciu a pravidelné vetranie priestoru, v ktorom sa zbor bude nachádzať. Stále ešte platí, že v publiku môže byť max. 100 ľudí.

Osobitnou kategóriou pri všetkých opatreniach sú spevácke zbory, ktorých členovia patria do rizikovej skupiny z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. Túto skupinu tvoria predovšetkým seniori, ktorí spievajú v mnohých speváckych zboroch na Slovensku. Ministerstvo kultúry preto odporúča seniorom, ktorí sú členmi speváckych zborov, skúšky i predstavenia zatiaľ neabsolvovať.

Opatrnosť nadovšetko

Koronavírus zasiahol na celom svete všetky oblasti kultúry, vrátane zborového spevu. Spevácke zbory musia čeliť zrušeným festivalom, zájazdom, niekoľkomesačnej absencii skúšok a nedostatku financii. No aj keď sa nevieme dočkať spoločných nácvikov, treba si uvedomiť, že hrozba šírenia koronavírusu ešte stále nie je úplne za nami. Preto je dôležíté riadiť sa odporúčaniami príslušných orgánov. Iba potom si konečne budeme môcť spoločne znovu zaspievať.

Pripravila: Dominika Semaňáková
Titulná fotografia: Frauke Riether from Pixabay

PRIDAJ KOMENTÁR