Mládež spieva 2024 plná slovenskej tvorby a kvalitných umeleckých výkonov

Poznáme víťazov celoštátnej súťaže a prehliadky Mládež spieva 2024.

Premiéry slovenských skladieb, bohatý program a predovšetkým vysoká umelecká úroveň. Aj tak by sa dal opísať 52. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024.

Celoštátne kolo súťaže Mládež spieva sa uskutočnilo 10. – 11. mája 2024 v Prievidzi a zúčastnilo sa ho desať speváckych zborov z celého Slovenska. Tie do Prievidze postúpili z krajských kôl, ktoré sa konali v priebehu februára, marca a apríla vo Vranove nad Topľou, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Nitre, v Považskej Bystrici, v Dunajskej Strede a v Bratislave. „Mládež spieva sa koná každé dva roky a celoštátne kolo je v podstate vyvrcholením dlhodobej práce dirigentov a členov speváckych zborov. Sme veľmi radi, že sa toto podujatie teší čoraz väčšej obľube u zborov po celom Slovensku.“ hovorí Michal Stahl, metodik z Národného osvetového centra.

Na spevácky zbory, ktoré postúpili do celoštátneho kola, čakal bohatý program v podobe koncertov a workshopov pre spevákov a dirigentov. Pre členov zborov bol pripravený workshop o hlasovej výchove pod vedením Dariny Andučič-Tóthovej a zboroví dirigenti sa zúčastnili dirigentského workshopu s Tatianou Kanišákovou. Vyvrcholením piatkového programu bolo slávnostný koncert a otvorenie prehliadky v Kostole sv. Bartolomeja, kde vystúpil hlavný hosť podujatia Severáček – Liberecký dětský sbor ZUŠ z Českej republiky pod vedením Silvie Langrovej.

Celoštátna súťaž

Hlavnou časťou Mládeže spieva bola celoštátna súťažná prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Tá sa konala po prvýkrát v priestoroch Piaristického kostola v Prievidzi. Celkovo súťažilo desať speváckych zborov, ktoré hodnotila odborná porota zložená z odborníkov z oblasti zborového spevu, hlasovej východy a kompozície. Členmi poroty boli Prof. Blanka Juhaňáková (predsedníčka poroty), skladateľ Prof. Jevgenij Iršai, hlasová pedagogička Darina Andučič-Tóthová a pedagogičky a dirigentky Tatiana Kanišáková a Oľga Bystrianska.

Porota stále pred neľahkou úlohou, pretože tohtoročné celoštátne kolo malo nadštandardne vysokú umeleckú úroveň. Súťažné spevácke zbory sa vyznačovali veľmi vysokou hlasovou kultúrou a dobre zostavenou dramaturgiou. „Vystúpenia speváckych zborov ukázali výrazné zborové zázemie umeleckej kvality v rámci Slovenska. Ak sme ešte pred pár rokmi hovorili o kríze zborového umenia, tak tento ročník ukázal celkový progres v kvalite zúčastnených zborov. Porota mohla konštatovať viac tie pozitívne vyjadrenia, a ak odzneli nejaké výhrady, bolo to skôr pre usmernenie a ďalšie napredovanie v interpretačnom smerovaní.“ povedala na margo súťaže predsedníčka poroty Prof. Blanka Juhaňáková. „Zároveň sa opäť sa ukázal výrazný fenomén dotvárania hudobných kompozícií pohybovou choreografiou, čo je svetový trend posledných rokov. Je dobré, že sa vytvára reflexia aj na Slovensku a zbory to prijímajú s nadšením.“ dodala Juhaňáková.

Absolútnym víťazom Mládeže spieva v kategórii Mládežnícke spevácke zbory sa stal Mládežnícky spevácky zbor Young Voicec z Humenného pod vedením Zuzany Dirbákovej. Absolútnym víťazom v kategórii Detské spevácke sa stal Detský spevácky zbor Zvonček z Košíc, ktorý vedú zbormajsterky Andrea Ferencei a Szilvia Kekeňák. Ostatné zbory boli zaradené do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Okrem pásiem boli speváckym zborom udelené aj špeciálne ceny za hlasovú kultúru, dramaturgiu a interpretáciu vybraných skladieb. (Kompletné výsledky súťaže dostupné nižšie).

Detský spevácky zbor Zvonček z Košíc. Foto: satb.sk
Mlád. spevácky zbor Young Voices. Humenné, Foto: satb.sk

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvrcholením Mládeže spieva bol galakoncert spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov a s odovzdávaním pocty Národného osvetového centra. Na galakoncerte zaznela premiéra skladby Zázraky sa dejú, ktorú pre Mládež spieva 2024 napísala Mária Jašurdová. Skladbu naštudovali súťažné zbory pod vedením Jašurdovej a dirigentky Veroniky Veverkovej v spolupráci s Orchestrom ZUŠ L. Stančeka a dirigenta Mariána Púčika. „Na javisku sa stretlo okolo 300 detí a spolu s orchestrom sme pracovali na súhre, umeleckom prejave a výraze skladby. Bol to úžasný zážitok, nielen pre mňa ako lektorku, ktorá mala pod rukami veľkú masu spevákov, ale aj pre deti z jednotlivých zborov, ktoré si mohli vyskúšať spievanie po boku nových kamarátov a pocit zjednotenia sa pre spoločný výsledok.“ opísala proces skúšania na galakoncert lektorka Veronika Veverková.

Pocta Národného osvetového centra bola udelená Elene Šarayovej Kováčovej, prvej profesionálnej slovenskej dirigentke, za jej celoživotný prínos v oblasti zborovej hudby. Napriek tomu, že si zo zdravotných dôvodov cenu nemohla prebrať, účastníci jej zásluhy ocenili dlhým potleskom.

Nácvik zborov na slávnostný galakoncert. Foto: satb.sk

Prezentácia slovenskej zborovej tvorby

Propozície Mládeže spieva uvádzajú, že zúčastnené zbory do súťažného repertoáru musia zaradiť aspoň jedno dielo slovenského autora. Mládež spieva sa tak dlhoročne stáva nielen prehliadkou zborového spevu, ale aj prehliadkou slovenskej tvorby pre spevácke zbory od domácich autorov.

V dramaturgii zborov kraľovala predovšetkým tvorba dirigentky a skladateľky Márie Jašurdovej, ktorá už dlhodobo patrí k vyhľadávaným skladateľkám a upravovateľkám na poli slovenského zborového spevu. Do svojho repertoáru aspoň jednu jej skladbu zaradila polovica (päť) zúčastnených speváckych zborov.

Na súťaži zaznela aj veľmi vydarená premiéra cyklu Letela páva pre detský zbor od talentovanej dirigentky a začínajúcej skladateľky Andrei Bošeľa. Skladbu interpretoval DSZ Vážka z Trenčína pod vedením Miroslavy Kaliňákovej. Originálna bola aj skladba La vita od slovenského hudobníka Filipa Urdu, ktorú zaradil do svojho súťažného repertoáru Detský spevácky zbor Voce Eufonico z Banskej Bystrice.

Slovenskú tvorbu ďalej zastupovali aj štandardné mená slovenskej (nielen) zborovej tvorby ako Ondrej Francisci, Ladislav Burlas, či Ľuboš Bernáth. Okrem slovenských skladieb mohli poslucháči počuť aj diela od Karola Ruppeldta, Terézie Staňkovej, Piotra Janczaka, Petra Liondeva, Lisy Young, Roberta Petrosyana, Karla Jenkinsa a iných skladateľov. Do hudobnej dramaturgie Mládeže spieva významným spôsobom prispeli aj spevácke zbory zo škôl s maďarským vyučovacím jazykom, ktoré pravidelne prinášajú zaujímavý maďarský repertoár (Bárdos, Koscár, Kárai, Szokolay a i.).

 

MLÁDEŽ SPIEVA 2024 – VÝSLEDKY SÚŤAŽE

MLÁDEŽNÍCKE SPEVÁCKE ZBORY:
Zlaté pásmo
MSZ Young Voices, Humenné v kategórii Mládežnícke spevácke zbory (dir. Zuzana Dirbáková)
– titul absolútneho víťaza v kategórii Mládežnícke spevácke zbory

DSZ pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraioho s VJM, Košice (dir. Andrea Ferencei, Szilvia Kekeňák)

Bronzové pásmo
MSZ Evanjelického gymnázia, Banská Bystrica (dir. Peter Bibza)

 

DETSKÉ SPEVÁCKE ZBORY:
Zlaté pásmo
SDZ Zvonček, Košice (dir. Andrea Ferencei, Szilvia Kekeňák)
– titul absolútneho víťaza v kategórii Detské spevácke zbory

DSZ BRIOSO, Žilina (dir. Monika Bažíková)

DSZ Margarétka (dir. Peter Rezník)

 

Strieborné pásmo – Detské spevácke zbory
DSZ Vážky, Trenčín (dir. Miroslava Kaliňáková)

DSZ Voce Eufonico, Nová Baňa (dir. Margaréta Žňavová)

DSZ „veľkých“ Schola Mariana, Komárno (dir. Yvette Orsovics)

DSZ Janiga József Művészeti Alapiskola Gyermekkara, Veľký Meder (dir. Yvette Orsovics)

 

ŠPECIÁLNE CENY:
Cena Hudobného fondu za interpretáciu skladby slovenského autora: DSZ Margarétka, Bratislava (dir. Peter Rezník)

Cena predsedníčky poroty za interpretáciu skladby skladby Alejandro D. Consolacion II – Cantate Domino: DSZ BRIOSO, Žilina (dir. Monika Bažíková)

Cena primátorky mesta Prievidza za dramaturgiu súťažného repertoáru: MSZ Young Voices, Humenné (dir. Zuzana Dirbáková)

Cena riaditeľa ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za hlasovú kultúru: DSZ Zvonček, Košice (dir. Andrea Ferencei, Szilvia Kekeňák)

Cena riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi za interpretáciu skladby Miklós Kocsár – Maria Mater Gratiae: DSZ pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraioho s VJM, Košice (dir. Andrea Ferencei, Szilvia Kekeňák)

Mládež spieva patrí už polstoročie medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti zborového spevu na Slovensku. Cieľom tohto podujatia je vytvárať pre spevácke zbory priestor na prezentáciu a sebarealizáciu a zároveň podnecovať deti a mládež k uchovávaniu spevnosti. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom podujatia je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Podujatie podporili Národné osvetové centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Hudobný fond. Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková.

 

Pripravil: satb.sk
Foto: satb.sk

PRIDAJ KOMENTÁR