11. deň: In dulci jubilo

Sladká radosť Johanna Sebastiana Bacha.

In dulci jubilo je tradičná vianočná koleda pochádzajúca z obdobia stredoveku. Zaujímavosťou koledy je, že má tzv. makaronický text, teda obsahuje text a slovné hračky v dvoch jazykoch – v tomto prípade v nemeckom a latinskom. Názov piesne znamená v preklade “V skladej radosti” a celá skladba v podstate hovorí o radosti z príchodu Jezuliatka. Autorstvo textu sa pripisuje nemeckému dominikánovi a mystikovi Henrichovi Susovi (1295 – 1366). Podľa legendy Suso počul spievať pieseň anjelov, ktorí ho prizvali, aby s nimi tancoval a tešil sa z narodenia malého Ježiška. Melódiu piesne neskôr hudobne spracovali viacerí skladatelia, napr. Robert Pearsall, Franz Listz či Gustav Holst. Najznámejším spracovaním je úprava od nemeckého skladateľa Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750). Ten pieseň použil hneď v niekoľkých dielach napr. ako chorálové prelúdiá pre organ (BWV 608, BWV 751). Veľmi známou je aj jeho úprava pre miešaný spevácky zbor.

Notový materiál pre miešaný spevácky zbor

Pripravilo: satb.sK

 

PRIDAJ KOMENTÁR