10. deň: Stromečku, nechoď spát

Keď jedna návšteva detského domova vytvorí spleť tónov.

Skladateľ Petr Eben (1929 – 2007) patrí k najvýznamnejším českým skladateľom. Jeho rozsiahla skladateľská tvorba zasahovala do rôznych žánrov vrátane opery, baletu či duchovnej hudby. V zozname jeho diel nájdeme aj veľmi veľa skladieb pre spevácke zbory. K nim patrí aj štvordielny cyklus Vianočné piesne. Eben skomponoval hudbu na texty rozhlasového redaktora Pavla Tumlíře. Tumlíř ich napísal v roku 1960 po návšteve Detského domova, kam sa vybral vo vianočnom období ako redaktor Československého rozhlasu. O dva roky neskôr sa uskutočnila premiéra skladbičiek v podaní Plzenského detského zboru a odvtedy boli piesne už pravidelne súčasťou vianočných zborových programov. Cyklus obsahuje spolu štyri skladby: Stromečku, nechoď spát – Koleda – Tajemství – O třech zvonečcích. Skladbičky sú určené pre dvojhlasný alebo trojhlasný detský zbor v sprievode klavíra.

Notový materiál pre detský spevácky zbor

Pripravila: satb.sK

 

PRIDAJ KOMENTÁR