Slovenský dirigent získal prestížnu cenu Unie českých pěveckých sborů

Dirigent Adam Sedlický získal ocenenie “Sbormistr junior” za rok 2018.

Unie českých pěveckých sborů každoročne udeľuje dirigentom a speváckym zborom výročné ocenenia. V rámci kategórie “Sbormister junior” získal ocenenie mladý slovenský dirigent Adam Sedlický, ktorý pôsobí v opernom súbore Národného divadla moravskoslezského v Ostrave a zároveň je zbormajstrom Akademického speváckeho zboru Vysokej školy baníckej v Ostrave. Cena”Sbormister junior” je určená pre mladých dirigentov – zbormajstrov do 35 rokov a udeľuje sa jednotlivcom za vynikajúci výkon v interpretačnej oblasti (úspešné umiestnenie v medzinárodných zborových súťažiach, vynikajúce nahrávky, naštudovanie a prevedenie zborových noviniek a pod.) a za organizovanie zborových prehliadok a festivalov, či za iniciatívnu účasť vo výboroch a komisiách Unie českých pěveckých sborů a i.

Gratulujeme ku oceneniu! 

Kompletný zoznam ocenených zborov a zbormajstrov nájdete na stránke portálu ceskesbory.cz.

Adam Sedlický (*1991) je absolventom hry na klavír v triede Dariny Švárnej a dirigovania Štefana Sedlického na Konzervatóriu v Žiline.
V roku 2016 ukončil magisterské štúdium orchestrálneho dirigovania v triede Jaroslava Kyzlinka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval semestrálne štúdium na Hudobnej Akadémii v Krakove. Úspešne sa zúčastnil majstrovských dirigentských kurzov u Gabriela Chmury, Colina Mettersa a Michalisa Economou, kde mal možnosť dirigovať orchestre ako Beethoven Academy Orchestra, Cardiff Sinfonietta či Athens Philharmonia Orchestra. V roku 2014 začal spolupracovať s Národným divadlom moravskoslezským v Ostrave, kde ešte počas štúdií získal angažmá v súbore opereta/muzikál (sezóna 2015/16). Od roku 2017 je v stálom dirigentskom angažmáne operného súboru Národného divadla moravskoslezského v Ostrave, kde dirigoval a diriguje tituly ako G. Verdi: La Traviata, L. Janáček: Osud, G. Puccini: Triptych,  P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero, Z. Fibich: Búrka, B. Britten: Zneuctenie Lukrécie, L. Minkus: Don Quijote, C. Orff: Carmina Burana a iné. Je tiež študentom doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od roku 2015 je dirigentom a umeleckým vedúcim Akademického speváckeho zboru Vysokej školy baníckej v Ostrave,
s ktorým už dosiahol nemalé úspechy: I. cena v kategórii komorných zborov na medzinárodnej súťaži vysokoškolských zborov ABB (Akademická Banská Bystrica) 2015, I. cena na súťaži v litevskom Vilniuse 2015, absolútny víťaz v kategórii s povinnou skladbou na medzinárodnej súťaži v Jihlave 2016, absolútny víťaz ABB 2017, III. cena a cena za dirigentský výkon Varna 2017, absolútny víťaz Voce Magna v Žiline a špeciálna cena za dirigentský výkon 2018.

Pripravil: satb.sk
Foto: archív Adam Sedlický

PRIDAJ KOMENTÁR