23. deň: Laudate Dominum

Skladba od klasika klasicizmu. 

V predvečer Štedrého dňa sme do adventného kalendára zaradili známu skladbu od jedného z najväčších skladateľov v histórii klasickej hudby – Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791). Mozart počas svojho krátkeho života skomponoval viac ako 600 diel rôznych žánrov od opery až po jednoduché sonáty. V roku 1780 napísal sakrálne zborové dielo Vesperae solennes de confessore, K. 339. Dielo má šesť častí a je určené pre spevácky zbor a sólistov, v sprievode huslí, trúbiek, trombónov, timpánov a bassa continua. Dielo bolo skomponované na liturgické účely pre Salzburgskú katedrálu a bolo to zároveň poslené dielo, ktoré Mozart pre túto katedrálu napísal. Práve z tohto diela je známa skladba Laudate Dominum omnes gentes. Mozart skladbu postavil na melizmatickej melódii pre soprán, ku ktorému sa počase potichu pridáva spevácky zbor. Text skladby je žalmom z Biblie č. 117, v ktorom sa spieva nasledovné: “Chváľte Pána všetky národy, oslavujte Ho všetci ľudia!”

Notový materiál pre miešaný spevácky zbor v sprievode orchestra
Notový materiál pre miešaný spevácky zbor v sprievode klavíra

 

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR