5. deň: Oj, Djetešce Moje Drago

Dieťa moje, blaho moje.

Holúbok môj milený, ty si pravý Boží syn a nik iný. Pieseň Oj, Djetešce Moje Drago je akoby Máriinou uspávankou pre malého Ježiša. Nemožno sa teda diviť, že v zborovej úprave sa táto chorvátska ľudová koleda vyskytuje i v obsadení pre ženský spevácky zbor. Príjemná farba dievčenských hlasov v Celarovej (1936) trojhlasnej úprave je pri prvom sólovom verši a v treťom tutti verši doplnená o sláčikové nástroje. Nenáročný doprovod huslí a violončela pôsobí veľmi mäkko až hrejivo, a preto je vďačným doplnkom Celarovej a capella verzie. Možno inšpiruje i vás k vlastnému obohateniu čisto zborových skladieb o jednoduché, ale za to efektné nástrojové sprievody.

Jednoduchá úprava pre sólo soprán a miešaný zbor
Úprava pre ženský spevácky zbor

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR