4. deň: Skinija Zlataja

Pravoslávna oslava príchodu Spasiteľa.

Raduj sa Mária, lebo si porodila a povila syna. Vôl i osol tvorcu poznajú, zrodenému mládencovi chválu vyznajú. Priam detská radosť vyviera z tempa tejto koledy, ktorá patrí medzi koledy pravoslávnej tradície. Rozšírené sú v krajinách, kde sa praktizoval pravoslávny obrad. Zvyčajne ich nájdeme v národných jazykových mutáciách – poľsky, bielorusky, rusky, srbsky a v cirkevnom slovanskom jazyku. V pravoslávnej tradícii sa obyčajne chodilo koledovať popod okná, za čo boli koledníci odmenení drobnosťami od domácich. Koledu vám ponúkame vo verzii mužského speváckeho zboru.

Noty pre mužský spevácky zbor

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR