3. deň: Glej zvezdice Božje

Božične pesmi (Vianočné piesne) spod Julských Álp.

V Slovinsku sa tzv. spevov – kolied, ktoré oznamujú príchod Ježiša, zachovalo veľa a aj veľa vytvorilo. Pieseň Glej zvezdice božje je radostnou oslavou: hviezdy na nebi žiaria a potvrdzujú staré proroctvo o príchode Pána a duše sú naplnené radosťou. Napísal ju skladateľ Leopold Belar (1828 – 1899), ktorý v 19. storočí skomponoval veľa diel pre spevácke zbory, čím posilnil ich existenciu a tradíciu v Slovinsku. Pieseň si získala veľkú obľubu, čo samozrejme viedlo k mnohým prepracovaniam pre rôzne zborové i nástrojové obsadenia.

Úprava piesne k zakúpeniu pre miešaný spevácky zbor
Úprava piesne k stiahnutiu pre miešaný spevácky zbor

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR