2. deň: W żłobie leży

Kto pobeží privítať spasiteľa, ktorý sa práve narodil? 

Opustil pokojné nebesá, zostúpil na Zem, aby nás vykúpil a čaká na naše pozdravenie v jasličkách. Poľský národ je podobne ako my národ spevavý, a preto chcú jeho obyvatelia príchod malého Ježiška osláviť práve spevom. Pieseň W żłobie leży vznikla v 17. storočí a autorom textu bol Piotr Skarga (1536 – 1612), ktorý prevzal melódiu z polonézy kráľa Wladyslawa IV. Koleda W żłobie leży sa od svojho vzniku tešila popularite, čo zaručilo samozrejme slávu i jej autorovi. Dodnes patrí medzi najobľúbenejšie poľské koledy, a preto ju nájdeme v rôznych vokálno-inštrumentálnych prevedeniach. Odkaz na ľudovú kultúru skrz motívy, rytmy i výber sólových nástrojov (husle) a zároveň dôsledná tempová dramaturgia je príznačná predovšetkým pre poľského skladateľa Macieja Maleckeho (1940). Jeho aranžnám koledy W żłobie leży si môžete vypočuť v nižšie priloženom videu. 

Jednohlasná úprava piesne W żłobie leży
Úprava pre SAB a organ
Úprava pre a cappella mužský spevácky zbor
Úprava pre a cappella ženský spevácky zbor
Úprava pre miešaný spevácky zbor

 

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR