TVOR•BA so zborom a pre zbor

Online webináre pre zborových nadšencov. 

Bratislavský festival TVOR•BA patrí na slovenskej festivalovej scéne k tým mladším. Vznikol v roku 2018 z iniciatívy Národného osvetového centra za účelom dať priestor neprofesionálnemu umeniu a priniesť svojim účastníkom radosť z tvorivosti a vzájomné inšpirácie. Špecifikom festivalu je, že v jeho programe nájdeme rôzne druhy umenia a svoje miesto v ňom má aj zborový spev.

Online vzdelávanie pre dirigentov

Podobne ako iné kultúrne podujatia, či inštitúcie aj TVOR•BA sa presunula do online priestoru. Organizátori do online verzie programu zahrnuli dva webináre určené pre záujemcov o zborový spev. Cieľom prvého webinára s názvom Tvorba so zborom je priblížiť začínajúcim a už fungujúcim zbormajstrom, spevákom v zbore, hudobníkom a širšej verejnosti, náročnú prácu zbormajstra, ktorá pozostáva z niekoľkých funkcií. Na webinári sa bude preberať správny výber dramaturgie repertoáru z hľadiska náročnosti, príprava koncertov, ako byť mentorom a psychológom pre spevákov alebo ako správne pristupovať k metodike skúšobného procesu.

Lektorom webinára bude Alfonz Poliak, ktorý ma bohaté skúsenosti s vedením zborových telies. Koncertoval a súťažil so svojimi telesami nielen doma, ale i v zahraničí, čo iba potvrdzuje jeho vedomosti a zručnosti v tomto odbore. Svoje kvality už niekoľko rokov prezentuje aj na Letnom kurze zbormajstrov, kde sa venuje práci so zbormajstrami všetkých kategórií.

Webinár sa uskutoční 3. decembra o 10.00 hod. na
webovej stránke festivalu TVOR•BA a na facebookovom profile Festival Tvor•BA.

Na svoje si prídu aj skladatelia

Každý hudobný skladateľ musí mať pri komponovaní na zreteli úskalia a možnosti nástroja, pre ktorý komponuje. Pri speváckych zboroch musia skladatelia brať do úvahy hlasové kapacity ľudského hlasu a zároveň nesmú zabudnúť pre aký typ telesa danú skladbu komponujú. A práve tejto téme bude venovaný webinár Tvorba pre zbor. V rámci webinára sa účastníci budú zaoberať rôznymi aspektami hudobnej i textovej kompozície pre zborové teleso, budú preberať formotvorné princípy a faktúru hudobného diela, či praktické zápisové a technické možnosti notácie zborových kompozícií.

V úlohe lektora sa predstaví pedagóg a skladateľ Ľuboš Bernáth, ktorý sa vo svojej autorskej tvorbe venuje prevažne vokálnym dielam. Jeho tvorba zaznela nielen doma, ale napríklad aj v New Yorku, Moskve, Portugalsku a v iných krajinách. V roku 2013 mu bola udelená Cena Jána Levoslava Bellu za jeho kompozíciu – duchovnú kantátu (vokálno-inštrumentálne dielo) “O Mitissima Virgo Maria”.

Webinár sa uskutoční 4. decembra o 13.00 hod.
na webovej stránke festivalu TVOR•BA a na facebookovom profile Festival Tvor•BA.

Oba workshopy a celý festival bude možné sledovať online na webovej stránke festivalu TVOR•BA – www.tvor-ba.sk a facebookovom profile Festival Tvor•BA. Ak webináre nestihnete, záznamy z live streamov budú dostupné aj na YouTube kanáli Národného osvetové centra.

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR