Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku

Dnes si s varením nemusíte robiť starosti. Prečo? Navarili sme pre vás my v našej zborovej knižnici! Presnejšie navaril Eugen Suchoň a úplne najpresnejšie navarila Myšička. Pýtate sa čo navarila? No predsa kašičku.

Vhodné pre: Detský spevácky zbor
Náročnosť:

Každé detské srdce iste poteší kompozícia slovenského národného umelca Eugena Suchoňa – Varila myšička kašičku ESD 88. Suchoň toto dielo napísal v roku 1966 ako hudbu k obrázkom Ľudovíta Fullu. Osem minútová kompozícia je vyskladaná z desiatich detských riekaniek, ktoré si kedysi tí najmenší spievali na slovenskom vidieku. Je to unikátna spleť ihravých i vážnejších riekaniek a piesní, ktoré odzrkadľujú problémy detského sveta. Upozorňuje na fóbiu z pavúkov (Chodí pavúk po papuči), na kradnutie potravín (Hijó, hijó, na koníčku), na bezplatnú detskú prácu (Osievame múčku), na nebojácnosť a presadzovanie si vlastných ideí (Dana rúčky, dana), na nízku kvalitu výrobkov (Kolo, kolo mlynské), no poukazuje i na benefity varenia si doma (Varila myšička kašičku, Haju, haju, hajušky) a výhody manuálnych činností (Jeden kováč koňa kuje, Ťap, ťap, ťapušky). Závažné detské rozjímanie o svete navôkol dofarbuje Suchoňova orchestrálna inštrumentácia, v ktorej sa predstaví viacero nástrojov na krátky moment i sólovo.
Na stránke Hudobného fondu si môžete aktuáne zakúpiť CD nosič s nahrávkami týchto ikonických piesní spolu s ilustrovaným bookletom s textami a notovou prílohovou v PDF formáte. Samostatný notový materiál v tlačenej podobe si môžete zakúpiť na TU. 

Pozrite si aj toto krátke video s ilustráciami Ľudovíta Fullu.

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR