Príležitosť pre zborových skladateľov

Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu (IFCM) vyhlásila štvrtý ročník Medzinárodnej skladateľskej súťaže pre zborovú tvorbu.

Do súťaže sa môžu prihlásiť skladatelia všetkých národností a akejkoľvek vekovej kategórie. Súťaž je zameraná na zborové
a cappella kompozície a jej hlavným cieľom je podporiť tvorbu a širenie súčasného zborového repertoáru. Maximálna dĺžka trvania súťažnej skladby je päť minút, pričom skladba by mala byť skomponovaná pre stredne pokročilé až pokročilé spevácke zbory (hlasové rozdelenie SATB, maximálne rozložené do SSAATTBB). Text súťažnej skladby môže byť v akomkoľvek jazyku so sakrálnym alebo so sekulárnym obsahom. V prípade použitia textu, na ktoré sa vzťahuje autorské právo, je potrebné priložiť ku prihláške aj písomné povolenie držiteľa autorského práva textu. Skladba musí byť vytvorená v počítačovom notačnom programe (napr. Sibelius, Finale a pod.) a do súťaže musí byť poslaná v PDF formáte.
Účastnícky poplatok pre skladateľov je 25$.
Prihlasovanie do súťaže bude prístupné od 1. apríla do 30. septembra 2019.

Víťazi súťaže získajú nasledovné:
1. cena
1000$, IFCM certifikát o udelení ceny, plaketa
2. cena
500$, IFCM certifikát o udelení ceny, plaketa
3. cena
300$, IFCM certifikát o udelení ceny, plaketa


Bližšie informácie o súťaži nájdete na
webovej stránke IFCM.

Prihlášku do súťaže nájdete TU. (Prihláška bude prístupná až od 1. apríla)


Zoznam minuloročných víťazov:
1. cena
Juan Manuel Conejo Gonzales (Španielsko): NUR
2. cena
Jakub Szafrański (Poľsko): Falling Stars
3. cena
Benedikt Brydern (USA): Miserere

Pripravil: satb.sk
Foto: ifcm.net

PRIDAJ KOMENTÁR