5. deň: Radostne dnes spievajme

Skladba, ktorú nacisti chceli pretextovať.

Skladba, ktorú vám dnes predstavíme má viacero názvov. V latinčine ju nájdete pod menom Flos de radice Jesse (Kvet z kmeňa Jesseho), v angličine Lo, how a rose e’er blooming (Hľa ako kvitne ruža), no najznámejší je jej pôvodný nemecký názov Es ist ein Ros entsprungen (Vyrástla ruža). Autor tohto pôvodom nemeckého hymnu je neznámy, no história textu siaha až do 15. storočia. Hymnus odkazuje na proroctvo proroka Izaiáša zo Starého zákona. V kresťanskej interpretácii je práve prorok Izaiáš spájaný s predzvesťou a predpovedaním príchodu Krista, preto sa hymnus spieval hlavne počas adventného alebo vianočného obdobia. Skladba bola prvýkrat publikovaná aj s melódiou v roku 1599 v hymnickej zbierke Speyer Hymnal. Najznámejšiu harmonizáciu, ktorú poznáme dodnes, zložil v roku 1609 nemecký skladateľ Michael Praetorius (1571 – 1621). Hymnus bol upravneý aj do formy kánonu, táto úprava sa však prisudzuje skladateľovi Melchiorovi Vulpiovi (1570 –  1615), súčasníkovi Praetoria.

V priebehu storočí hymnus upravovali alebo použili vo svojich dielach aj iní skladatelia. V roku 1896 Johannes Brahms použil melódiu hymnu v jednom zo svojich organových prelúdií (Jedenásť choralových prelúdii, op. 122), neskôr toto prelúdium upravil do orchestrálnej podoby Erich Leinsdorf. Skladateľ Hugo Distler zas použil skladbu vo svojom oratóriu Vianočný príbeh (1933) a Arnold Schönberg hymnus vložil do diela Vianočná hudba (1921) v úprave pre pre dvoje huslí, violončelo, klavír a harmónium. Zaujímavosťou tejto skladby je, že počas nacistického obdobia v Nemecku boli pôvodné slová tohto hymnu zmenené. Nacisti pretextovávali viaceré koledy, aby odstránili z textov narážku na židovský pôvod Krista. Pôvodný názov hymnu “Vyrástla ruža” bol preto nahradený názvom “Svetlo pre nás povstalo“, čím chceli nacistivi evokovať slnečné svetlo dopadajúce na vlasť oslavujúc pritom cnosti materstva.

Hymnus má dva slovenské preklady – Radostne dnes spievajme a Proroci ohlášali. Oba texty aj s notovou úpravou nájdete nižšie.

Úprava Michaela Praetoria pre miešaný zbor v angličtine
Úprava Michaela Praetoria pre miešaný zbor v nemčine
Úprava vo forme kánonu od Melchiora Vulpia
Slovenská verzia skladby

 

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR