Ozvena: Spievať spolu sa dá, i keď sme z rôznych kútov Slovenska

Spev je pre nich celoživotným koníčkom. Stretávajú sa raz za mesiac a aby si mohli spoločne zaspievať, precestujú neraz aj stovky kilometrov. Ale ako samy vravia, kde je vôľa tam je cesta. Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA.

Kto sme?
Sme Spevácky zbor slovenských učiteliek – OZVENA, so sídlom v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Naše členky sú najmä učiteľky a študentky pripravujúce sa na učiteľské povolenie, ale i dámy s iným zamestnaním, a hlavne z každého kúta Slovenska.

Spev je náš celoživotný koníček
Spievame v zbore, pretože spev je pre mnohé z nás celoživotným koníčkom. Viacero našich členiek sa však venuje nielen spevu, ale aj dirigovaniu zboru v mieste svojho bydliska. Najradšej spievame úpravy ľudových piesní, no v našom repertoári sa striedajú chrámové skladby, spirituály, moderné úpravy a aj skladby pre deti, ktoré spievame na výchovných koncertoch.

Zboru venujeme jeden víkend mesačne
Nácviky mávame vždy jeden víkend v mesiaci, buď v mieste bydliska členky, ktorá práve organizuje sústredenie, alebo priamo v Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach. Počas tohto víkendu absolvujeme výchovné, večerné i chrámové koncerty a medzitým pilne skúšame nové skladby. Každé sústredenie je zárukou nielen tvrdej práce, ale aj viacerých veselých zážitkov.

Nové zážitky nás napĺňajú
Keď ideme na zájazd alebo koncert, tak sa tešíme, že môžeme šíriť krásu zborového spevu. Tiež sme plné očakávania z nových zážitkov, skúseností a stretnutí s inými zbormi. Všetko toto nás totiž inšpiruje a pomáha nám neustále zlepšovať naše výkony. Za úspech považujeme, samozrejme, každé zlaté pásmo, ale každá pochvala a uznanie za kvalitné vystúpenie nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť.

Náš umelecký vedúci
Náš dirigent Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc. je absolventom Hudobnej fakulty v Moskve v odbore Zborové dirigovanie. Od roku 1990 pôsobí na KHv PdF UK v Bratislave, kde diriguje úspešný akademický spevácky zbor COMENIUS. Okrem speváckych zborov OZVENA a COMENIUS je umeleckým vedúcim speváckeho zboru Zvon, ktorý diriguje od roku 2013. Je autorom viacerých odborných publikácií o problematike zborového spevu a nositeľom viacerých osobných ocenení.

Nie vždy je to jednoduché, ale kde je vôľa, tam je cesta
Napriek tomu, že sme väčšinou učiteľky, nie je pre nás ľahké ospravedlniť svoju neprítomnosť v škole, v ktorej učíme, a cestovať niekedy až stovky kilometrov, aby sme mohli spievať na výchovnom koncerte pre žiakov z iných škôl. Vždy však pre to spravíme všetko, čo je v našich silách.

Keď máš chuť spievať, pridaj sa!
Pridať sa k nám môže každá nová členka, ktorá má chuť spievať a dokáže pracovať s partitúrou. Ak máš už nejaké skúsenosti so zborovým spevom, je to úplne ideálne!

—–

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA nadväzuje na činnosť Spevokolu bratislavských učiteliek, prvého amatérskeho ženského speváckeho zboru na Slovensku, ktorý v roku 1946 založil a do roku 1952 viedol profesor konzervatória Jozef Weber. V roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajšiu OZVENU a bol začlenený do organizačnej štruktúry Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ozvena sa za desaťročia svojej činnosti prepracovala do absolútnej špičky medzi slovenskými ženskými zbormi. Vystupuje na významných domácich a medzinárodných podujatiach, uskutočňuje výchovné koncerty pre školskú mládež, chrámové a celovečerné koncerty, príležitostné vystúpenia pri významných štátnych udalostiach. Medzi najvýznamnejšie úspechy zboru patrí zlaté pásmo a titul Laureáta súťaže na Medzinárodných súťažiach B. Smetanu v Litomyšli (ČR – 1997), B. Martinu v Hradci Králové (ČR – 1999), zlatá medaila v kategórii E1 – ženské zbory Svátky písní – FESTIVAL OF SONGS v Olomouci (ČR – 2015), 2. a 4. miesto v Cantonigros (Španielsko – 1986 a 1997), dve 1. miesta na medzinárodnom súťažnom festivale Trnavské zborové dni (SR – 2001), titul Laureáta súťaže a zlaté pásmo na súťažnom festivale zborového spevu Viliama Figuša – Bystrého v Banskej Bystrici (SR – 2016) a popredné umiestnenia na súťažiach v Budapešti (Maďarsko), Gorizii (Taliansko) a v Tours (Francúzsko). Od roku 1994 je umeleckým vedúcim a dirigentom Ozveny Sergej Mironov

Pripravila: Lenka Deáková
Foto: archív OZVENA – www.dszsu.sk

 

 

PRIDAJ KOMENTÁR