Poznáme víťazov Akademickej Banskej Bystrice

Pozrite si výsledky z 18. ročníka Medzinárodného festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica.

Festival sa uskutočnil od 9. – 12. mája na v aule Beliana na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťažnej časti podujatia sa zúčastnilo celkovo šesť speváckych zborov zo Slovenska, Česka a Poľska. Súťažné zbory hodnotila medzinárodná odborná porota v zložení: Bernard Mendlik (Poľsko), Daniela Mandysová (Česká republika), Bozena Stasiowska-Chrobak (Poľsko), Sándor Kabdebó (Maďarsko), ktorej predsedal slovenský dirigent Ondrej Lenárd. V rámci festivalu vystúpili vystúpili aj hosťovské spevácke zbory, Belius z Očovej, Spevácky zbor Pink Harmony – súkromné konzervatórium Zvolen a Artgentum vocal ensemble z Barcelony (Španielsko). Divákov tiež potešili vystúpenia speváckeho tria La Femme z Prievidze a vokálneho zoskupenia Elegance z Banskej Bystrice.

Výsledky súťaže

Kategória B: Stredoškolské zbory
Strieborné pásmo
VOCE EUFONICO ZUŠ Nová Baňa, SR
CANTICA NOVA Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava, SR

Kategória A: Vysokoškolské spevácke zbory – Miešané spevácke zbory
Zlaté pásmo
CHÓR AKADEMICKI UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL
COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR

Kategória A: Vysokoškolské spevácke zbory – Komorné spevácke zbory
Strieborné pásmo
VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE, Univerzita Pardubice, ČR

Kategória D: Sakrálna tvorba
Strieborné pásmo
VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE, Univerzita Pardubice, ČR
UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Absolútny víťaz festivalu ABB ́19
COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR


Špeciálne ocenenia

Cena primátora mesta Banská Bystrica – „Najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru festivalu ABB 2019“
VOCE EUFONICO ZUŠ Nová Baňa, SR

Cena Hudobného odboru Matice slovenskej – „Za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“
UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Cenu Ministra školstva SR – „Absolútnemu víťazovi ABB ́19“
COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR 

Cena rektora UMB v Banskej Bystrici – „Za pôsobivú dramaturgiu“
VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE, Univerzita Pardubice, ČR

Cena banskobystrického diecézneho biskupa – „Za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“
COLLEGIUM PAEDAGOGICUM Spevácky zbor Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR

Cena biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku – „Za najlepšiu interpretáciu skladby obdobia romantizmu“
VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE, Univerzita Pardubice, ČR

Pripravilo: satb.sk
Foto: Milan Pazúrik

PRIDAJ KOMENTÁR