Stretnutie nad zborovou partitúrou. Súťaž pre dirigentov sa uskutoční aj tento rok

Zborové podujatia na Slovensku znovu ožívajú. Po kultúrnej odmĺke v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa môžeme tešiť na ďalší ročník Medzinárodnej súťaže pre dirigentov speváckych zborov. 

Tvorivá atmosféra, finančné ceny a koncentrácia skvelej zborovej tvorby. To je piaty ročník Medzinárodnej súťaže v zborovom dirigovaní, ktorú opäť organizuje Katedra kompozície a dirigovania zboru Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Toto podujatie už päť rokov ponúka priestor mladým dirigentom, aby si vzájomne vymenili svoje skúsenosti na zborovom pódiu. Počas prechádzajúcich rokov sa súťaže zúčastnili desiatky dirigentov zo Slovenska a z okolitých krajín ako Česko, Poľsko či Ukrajina. “Mladí dirigenti si súťaž obľúbili, o čom svedčí aj narastajúci počet prihlásených v uplynulých rokoch. Nárast účastníkov predpokladáme aj tento rok, keďže víťazi tohtoročnej súťaže môžu okrem vecných cien získať aj finančné odmeny v hodnote 700 € a 500 €.” povedala Veronika Veverková, členka organizačného tímu súťaže.

Zmeny v kategóriách

Tento ročník súťaže so sebou prináša aj novú kategorizáciu. V predchádzajúcich rokoch boli súťažiaci zaraďovaní do kategórií podľa škôl, v ktorých sa vzdelávali. Po novom sa však môžu prihlasovať do dvoch kategórií na základe svojho veku:
I. kategória: dirigenti vo veku 15 – 20 rokov
II. kategória: dirigenti vo veku 21 – 29 rokov

Nový spôsob zaraďovania do súťaže tak otvára priestor aj účastníkom, ktorí už neštudujú. “Vďaka novej kategorizácií sa do súťaže môžu prihlásiť aj dirigenti, ktorí nepôsobia na žiadnej škole, ale spĺňajú vekové rozhranie.” dodáva Veverková.

Medzinárodná porota i renomovaný zbor

Účastníci súťaže budú mať možnosť vybrať si svoj súťažný repertoár zo zaujímavých zborových diel od slovenských i svetových skladateľov rôznych štýlových období. V prvom kole súťaže budú dirigenti súťažný repertoár dirigovať pri klavíri za pomoci klavírneho korepetítora. Postupujúci z prvého kola budú následne v druhom kole vybrané skladby skúšať a predvádzať s renomovaným speváckym telesom – Žilinským miešaným zborom. Celé dianie súťaže bude prebiehať pod prísnym okom medzinárodnej poroty, zloženej z profesionálnych dirigentov a hudobníkov. Vyvrcholením celej súťaže bude Koncert víťazov, počas ktorého prebehne odovzdánie finančných i vecných cien víťazom.

Jubilejný piaty ročník Medzinárodnej dirigentskej súťaže sa bude konať 20. – 21. novembra 2020 v Banskej Bystrici.
Detailné informácie a konkrétne podmienky súťaže budú zverejnené 15. septembra 2020 na stránke Akadémie umení.
V prípade otázok je možné kontaktovať organizátorov na adrese dirigentskasutaz@gmail.com.

PLAGÁT PODUJATIA

Pripravil: satb.sk
Foto: archív súťaže

PRIDAJ KOMENTÁR