7. deň: La Vifleem, colo-n jos

Záhadná rumunská koleda so šťastným koncom.

Rumunský skladateľ Nicolae Lungu (1900 – 1993) komponoval prevažne religióznu hudbu a bol tiež hudobným pedagógom a zborovým dirigentom. V rámci svojho života upravil a vydal viacero rumunských kolied. Pieseň La Vifleem, colo-n jos pojednáva o príchode Pána na svet. V Betleheme žiari nebeská obloha a nepoškvrnená Panna má porodiť Krista. Porodí v jasliach Kráľa všetkých národov, no prečistá Panna ticho plače, pretože nemá plienky, do ktorých by zavinula Syna Božieho. Vskutku veľkú tragédiu zachraňujú koledníci, ktorí odkazujú Márii, aby už neplakala. Dajú jej plienky, do ktorých bude môcť zavinúť Božieho Syna, Kráľa Kráľov. Odohrávajúca sa dráma ohľadom Máriiných obáv o zaopatrenie syna prenikla i do hudobného materiálu. Sekundový pohyb tenoru na začiatku veršov pripomína pohyby kolísky pri uspávaní dieťaťa. Kontrast medzi držanými mužskými hlasmi a melodickými ženskými hlasmi stupňuje napätie a prispieva k záhadnému charakteru kompozície.

Notový materiál pre miešaný spevácky zbor

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR