8. deň: Noël des enfants

Posledné dielo francúzskeho velikána. 

Píše sa rok 1915. Svet sa zmieta uprostred prvej svetovej vojny, najkrvavejšej vojny akú svet dovtedy poznal. Vojna zasiahla každého, hudobníkov nevynímajúc a ťažko ju znášal aj francúzsky skladateľ Claude Debussy (1862 – 1918). V tom čase sa 55-ročný velikán musel vyrovnať nielen s vojnou, ale aj so svojou chorobu. Okolo roku 1910 mu diagnostikovali rakovinou hrubého čreva, ktorej liečba mu bránila pokračovať v práci skladateľa. Ako sa zhoršovala Debussyho choroba, zhoršovala sa aj situácia na fronte a Nemci začali postupne okupovať Francúzsko. Počas okupácie musel Debussy podstúpiť operáciu. V predvečer operácie, pohnutý vojnovými i osobnými udalosťami si sadne za stôl a napíše krátku skladbu pre spev a klavír Noël des enfants qui n’ont plus de maison (Vianoce pre deti, ktoré už nemajú domov). Debussy sa v rámci skladby zamýšľa nad podstatou vojny. Text piesne je modlitbou osirelých francúzskych detí, ktoré prosia Krista, aby potrestal nemeckých vojakov. Žiadajú, aby votrelci neprišli nasledujúce Vianoce a namiesto darčekov prosia o chlieb. Debussy operáciu napokon prežil, no s rakoviny sa nedostal a o tri roky neskôr v Paríži zomiera. Skladba Noël des enfants bola jeho posledným skomponovaným dielom a stala sa symbolom odporu Francúzov voči nemeckej okupácii.

Notový materiál pre jednohlas
Notový materiál pre ženský spevácky zbor
Notový materiál pre ženský spevácky zbor

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR