22. deň: Česká mše vánoční

Dva dni pred Vianocami nás adventný kalendár vezme znovu ku našim českým susedom.

Česká mše vánoční.

Česká mše vánoční patrí spolu so Zrunekovou Harmoniou Pastoralis k osvedčeným vianočným klasikám na Slovensku i v Česku. Omšu skomponoval v roku 1796 Jakub Jan Ryba (1765 – 1815), ktorý patril v 18. storočí k najvýznamnejším českým učiteľom. Toto dielo v skutočnosti nie omša v pravom zmysle slova, ale je skôr pastorálnou hrou, resp. vianočnou kantátou. Ryba vložil príbeh diela do českého prostredia a celý text napísal v českom jazyku, v snahe osloviť čo najširšie spoločenské vrsty. Notový materiál Rybovej omše môžete nájsť tejto webovej stránke.

PRIDAJ KOMENTÁR