21. deň: Harmonia Pastoralis

Dvadsiaty prvý deň bude patriť našej najznámejšej Vianočnej omši.

Harmonia Pastoralis.

Vianočná omša (Missa Prima Pro Festis Natalitiis – Harmonia Pastoralis) patrí medzi najpopulárnejšie vianočné skladby na území Slovenska. Jej autorstvo bolo dlhé roky pripisované františkánovi Edmundovi Paschovi (1714 – 1772), ale najnovšie výskumy ukázali, že autorom omše je jeho spolubrat Georgius Zrunek OFM (1736 – 1789). Dielo je unikátne tým, že kombinuje dobovo aktuálnu hudbu s prvkami ľudovej spevnosti. Notový materiál tohto unikátneho diela nájdete na tejto webovej stránke.

PRIDAJ KOMENTÁR