5. deň: Vánoční roztomilost

Roztomilé barokové Vianoce, ktoré skomponoval rytier.

Pieseň Vánoční roztomilost skomponoval Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676), jeden z najvýznamnejších českých skladateľov a básnikov 17. storočia. Adam Michna pochádzal zo starej, i keď nie príliš významnej, aristokratickej rodiny a mal šľachtický titul rytier. Podobne ako jeho otec, aj Adam Michna bol organistom a zároveň trúbkarom, čo bola rodinná tradícia. Michna bol veľmi plodným skladateľom a primárne sa orientoval na duchovnú hudbu. Skomponoval približne 230 diel, ktoré sústredil do piatich zbierok – troch českých a dvoch latinských. Medzi jeho najznámejšie cykly patrí Česká mariánská muzika (1647) a práve v tomto cykle sa nachádza pieseň Vánoční roztomilosť. Skladba je určená pre miešané spevácke zbory, ale je vhodná i pre detské spevácke zbory.

Notový materiál pre miešaný spevácky zbor
si môžete stiahnuť na tomto odkaze.
Jednohlasnú verziu s akordami nájdete TU.

Ak vás zaujala vianočná baroková hudba, môžete si stiahnuť aj túto publikáciu
s vianočnou hudbou barokových kancionálov, kde nájdete štvorhlasné úpravy mnohých ďalších piesní.

Pripravil: satb.sk

PRIDAJ KOMENTÁR