Krzysztof Penderecki: Kaczka Pstra

Kwa kwa kwa, pięknie gra alebo ako znie kačka, ktorá sedí na kameni.

Vhodné pre: detský spevácky zbor, ženský spevácky zbor
Náročnosť:

Hudba významného poľského skladateľa Krzysztofa Pendereckého (1933 – 2020) často vyvolávala veľké emócie. Jeho diela sú reflexiou života skladateľa a hovoria tiež o jeho mentálnom nastavení. Hľadanie pravdy o človeku a svete, či boj dobra a zla, kde je protipólom úzkosti nádej, to všetko sa v jeho tvorbe rieši vždy v iných hudobných vzťahoch. Penderckého hudobná reč prešla počas jeho života viacerými vývinovými štádiami. Pre mnohých je asi najcennejším jeho avantgardné obdobie, v ktorom posúva hranice tonálnej hudby a sústredí sa na zvukovú stránku – sonorizmus (Magnificat, Pašie sv. Lukáša, Missa Brevis). Neskôr sa však Penderecki spája s neo-romantickým obdobím a s návratom k tonalite. V roku 2008 sa skladateľ v rámci tonálnych spektier pohral i s ľudovou piesňou Kaczka pstra. Hravé napodobňovanie gágania kačiek, zvolania a ďalšie onomatopoje vytvárajú pôsobivý a najmä zábavný celok. Dielo je vhodné na interpretáciu pre dva detské alebo ženské zbory. Penderecki venoval skladbu svojej vnučke Marysi.       

Notový materiál si môžete zakúpiť TU.

Pripravila: Kristína Gotthardty
Foto: Patrick Robert Doyle on Unsplash

PRIDAJ KOMENTÁR