Smutná správa pre zborový svet na Slovensku. Zomrel Ladislav Holásek

Opustil nás významný slovenský dirigent, ktorý stál pri zrode popredných zborových telies na Slovensku.

Vo veku 92 rokov zomrel popredný slovenský dirigent a pedagóg Ladislav Holásek. Informoval o tom manažérka Speváckeho zboru mesta Bratislava, na čele ktorého stál Holásek niekoľko desaťročí. “Jeho odchodom stráca spoločnosť a predovšetkým náš spevácky zbor základný pilier zachovávania zborového spevu, garanta budovania kvalitného repertoára a najmä človeka, ktorý svojím osobnostným vkladom viedol Spevácky zbor mesta Bratislavy bezmála 45 rokov.” vyjadrila sa manažérka zboru Anna Mináriková. 


Ladislav Holásek
stál pri zrode popredných zborových telies na Slovensku a mal významný podiel na ich umeleckom napredovaní a formovaní. So zborom Slovenskej filharmónie, zborom Opery SND, komorným vokálnym zborom Slovenskí madrigalisti, ako aj Speváckym zborom mesta Bratislavy uskutočnil množstvo koncertov na Slovensku i v zahraničí a získal významné domáce a medzinárodné ocenenia. S týmito umeleckými telesami realizoval rad rozhlasových a televíznych nahrávok i viaceré CD. Od roku 1977 stál nepretržite na čele Speváckeho zboru mesta Bratislavy ako jeho umelecký vedúci a dirigent. Teleso pod jeho vedením pravidelne umelecky spolupracovalo s poprednými domácimi i zahraničnými orchestrami. Ladislav Holásek sa dlhodobo venoval pedagogickej činnosti. Vyučoval na Konzervatóriu v Bratislave, Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, VŠMU a Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde zároveň viedol Akademický dievčenský spevácky zbor. Za svoju doterajšiu umeleckú činnosť získal viacero ocenení. Ladislav Holásek ostal aktívnym aj vo vysokom veku. V roku 2020 oslávil svoje 90. jubileum slávnostným koncertom v Slovenskom národnom divadle, na ktorom uviedol dielo Carla Orffa Carmina Burana v úprave pre sólo soprán, tenor, barytón, zbor, dva klavíry a bicie nástroje. (Zdroj: Hudobné centrum)

Posledná rozlúčka s profesorom Mgr. Ladislavom Holáskom bude v pondelok 22.11.2021 o 16:15 hod. v bratislavskom Krematóriu. Rodine i členom Speváckeho zboru mesta Bratislava vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Slovenský filharmonický zbor a dirigent Ján Mária Dobrodinský. Za klavírom Ladislav Holásek. Foto: súkr. archív Ladislav Holásek
Ladislav Holásek počas jubilejného koncertu pri príležitosti jeho 90-tky v Slovenskom národnom divadle. Foto: satb.sk

 

Pripravil: satb.sK
Foto: satb.sK, Spevácky zbor mesta Bratislava

PRIDAJ KOMENTÁR