Zaujímavé ocenenia a online kategória. Zaspievajte si na Festivale Akademická Banská Bystrica

Medzinárodný súťažný festival opäť otvára svoje brány pre slovenské, ale aj zahraničné vokálne telesá.

Celosvetová pandémia ovplyvnila množstvo kultúrnych podujatí. Nakoľko sa situácia na Slovensku znova zhoršuje, 19. ročník Akademickej Banskej Bystrice sa prvýkrát v histórii festivalu uskutoční v zimnom mesiaci a to od 10. 13. februára 2022 v aule Beliana na pôde Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici.

Na festival sa môžu prihlásiť vysokoškolské, stredoškolské zbory a vokálne zoskupenia. Súťažný repertoár všetkých kategórii musí obsahovať zborovú skladbu vlastného národa, napísanú po roku 1985, polyfónnu skladbu z obdobia renesancie alebo baroka, a iné kompozície podľa vlastného výberu v minutáži pre danú kategóriu.

Účasť cez video

K štyrom kategóriám vysokoškolské spevácke zbory (A), stredoškolské spevácke zbory (B1), stredoškolské spevácke zbory konzervatórií (B2), vokálne zoskupenia (C) a sakrálna tvorba (D) pribudla aj nová kategória ONLINE (video, virtuál). Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť vokálne zoskupenia všetkých vyššie spomenutých kategórií. Podmienkou je, aby spolu s prihláškou odoslali video alebo virtuál skladieb v rozsahu 4 – 7 minút, najneskôr do 31. januára 2022. Videonahrávka zboru môže byť z nácviku, koncertu alebo vo forme virtuálneho zboru, no dôležitý je predovšetkým kvalitný zvuk a obraz. Nahrávka by nemala byť staršia ako jeden rok.

Akademická Banská Bystrica je otvorená aj pre spevácke zbory, ktoré súťažiť neplánujú. Na festival sa môžu prihlásiť v rámci nesúťažnej kategórie. Uzávierka prihlášok pre zúčastnené súťažné, ale aj nesúťažné zbory je do 30. novembra 2021. 

Finančné odmeny pre víťazov

Súťaž bude hodnotiť päťčlenná medzinárodná porota, pozostávajúca z renomovaných odborníkov v oblasti zborového spevu na čele so svetovo uznávaným dirigentom Ondrejom Lenárdom. Zúčastnené zbory budú mať šancu získať zaujímavé ocenenia rôznych osobností a inštitúcií, ako napr. Cenu primátora mesta Banská Bystrica, Cenu rektora Univerzity Mateja Bela alebo Cenu hudobného odboru Matice Slovenskej. Speváckemu zboru z kategórie vysokoškolských zborov, ktorý získa najvyšší počet bodov, udelí porota titul absolútneho víťaza festivalu. Motiváciou môžu byť aj finančné ocenenia pre víťazov. Napríklad za prvé miesto v zlatom pásme online kategórie videá je možné získať 500€ a za virtuál 300€. Ako po minulé roky nebude chýbať ani voľba Miss ABB 2021.

Okrem výhry sa súťažiaci môžu tešiť na galakoncert a sprievodné koncerty pri Pamätníku SNP a na Námestí SNP. Počas záverečného spoločného spevu zaznejú skladby Aká si mi krásna a Gaudeamus igitur v podaní všetkých zúčastnených zborov. Ako tvrdí umelecký riaditeľ festivalu profesor Milan Pazúrik: „Na festivalových koncertoch a záverečnom galakoncerte je neopísateľná atmosféra, kde panuje vždy spontánnosť, úprimná radosť, vzájomná spolupatričnosť, pohoda, ale hlavne – spev.“ 

Festival sa bude konať v súlade s platnými opatreniami. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa festival uskutoční na online platforme v náhradnom termíne. Hlavnými organizátormi Akademickej Banskej Bystrice sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

 

Pripravila: Sára Halčišáková

Foto: Archív festivalu ABB

PRIDAJ KOMENTÁR