Alzheimer a Beethovenovo prenasledovanie

Na konferencii v Kansase bolo predvedených mnoho skladieb. Dielo Alzheimerove príbehy od Roberta S. Cohena a skladba Ticho ma prenasleduje od Jaka Runestada však upútali poslucháčov najviac a hudba týchto skladateľov nenechala nikoho chladným.

ALZHEIMEROVE PRÍBEHY

Dielo Alzheimerove príbehy napísal skladateľ Robert S. Cohen na objednávku pre Susquehanna Valley Chorale. Pri komponovaní spolupracoval s libretistom Herschelom Garfeinom, ktorý zostavil text skladby z reálnych príbehov členov speváckeho zboru, ktorí mali príbuzných a priateľov s Alzheimerovou chorobou. Garfein túto skladbu opísal ako “meditáciu nad históriou a osobným významom Alzheimerovej choroby”. Dielo sa skladá z troch častí: I. The Numbers (Čísla), II. The Stories (Príbehy), III. For the Caregivers (Pre Opatrovateľov). Prvá časť hovorí o objave choroby, druhá zachytáva príbehy pacientov a záverečná tretia časť je venovaná opatrovateľom chorých, ktorým zároveň dáva dôležitú radu a zároveň nádej. Na konferencii bola tomuto dielu venovaná aj samostatná diskusia. V rámci nej diskutovali skladateľ Robert S. Cohen, libretista Herschel Garfein a psychiater z Columbijskej Univerzity Dr. Mark Nathanson. Spoločne rozoberali vzájomnú spoluprácu, ktorá viedla ku vzniku diela a hovorili aj o tom ako hudba dokáže obnovovať pamäť pacientov s Alzheimerovou chorobou. Počas diskusie vyzvali prítomných, aby sa prihlásili pokiaľ majú alebo mali vo svojom okolí ľudí trpiacich touto chorobu alebo demenciou. Viac ako trištvrte sály zdvihlo ruku. Aj preto patrilo prevedenie tohto diela k najemotívnejším koncertom v rámci celej konferencie. 

TICHO MA PRENASLEDUJE

Keď sa v roku 2017 vracal americký skladateľ Jake Runestad zo svojej cesty v Nemecku, zastavil sa po ceste v Múzeu domu hudby vo Viedni. Tam sa mu do rúk dostalo faksimile Beethovenovho Heiligenstadt testamentu. Bolo to po prvýkrát, čo Runestad čítal tento text, v ktorom sa okrem iného Beethoven prvýkrát priznal svoju bratovi, že stráca sluch. Runestad bol ohromený týmto textom a keď si u neho Americká asociácia zborových dirigentov objednala skladbu, hneď vedel o čom, resp. o kom bude. Keďže slová testamentu boli pridlhé a ťažko spievateľné, požiadal Runestad o pomoc textára Todda Bossa. Ten zo základov Beethovenovho listu vytvoril báseň, ktorá čitateľa/poslucháča vezme do malej prenajatej izby, kde pôsobila a tvorila táto výrazná osobnosť éry romantizmu. Boss dal dielu príznačný názov – Ticho ma prenasleduje (A Silence Haunts Me). Runestad do diela zakomponoval aj témy zo známych Beethovenových diel, konkrétne zo Sonáty mesačného svitu, témy z tretej, šiestej a deviatej symfónie, a tiež z diela Stvorenie Prometea. Posledné takty skladby spevácky zbor nespieva a klavír nehrá. Poslucháči môžu vidieť len dirigentské gestá, ktoré symbolizujú ticho, ktoré Beethovena nakoniec predsa len dohnalo.
Notový materiál tejto skladby si môžete zakúpiť na tejto stránke.

Pripravil: satb.sk
Foto: satb.sk

PRIDAJ KOMENTÁR