24. deň: Daj Boh šťastia

Záverečný deň nášho adventného kalendára. 

Posledný deň adventného kalendára patrí slovenskej piesni Daj Boh šťastia. Autorom tejto piesne je Gašpar Hrozd (1805 – 1879), rodák z Hradca pri Prievidzi, ktorý bol učiteľom a organistom v Chrenovci. Táto pieseň sa našla v jeho rukopisnej zbierke, ktorú zostavil okolo roku 1830 a jej melódia je variantom známej vianočnej koledy Šťastia, zdravia, pokoj svätý. Na melódiu Drozdovej koledy napísal nový text scenárista a režisér Viliam Gruska (*1936) pod názvom Daj Boh šťastia tejto zemi a pod týmto názvom je známa po celom Slovensku. 

Notový materiál pre miešaný spevácky zbor

Dvadsiatym štvrtým dňom sa končí náš adventný kalednár.
A nám neostáva už nič iné, len vám zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov. 

Pripravil: satb.sk

PRIDAJ KOMENTÁR