15. deň: Sir Christèmas

Anonymné koledy z Británie.

Tradičnú koledu Sir Christèmas nájdeme v tretej časti sakrálneho diela Ave Rex od waleského skladateľa Williama Mathiasa (1934 – 1992). Okrem tejto piesne sa v zbierke nachádzajú aj ďalšie dve koledy, pričom všetky tri pochádzajú z obdobia stredoveku. Autor hudby a textu piesne Sir Christèmas nie je známy, no predpokladá sa, že pieseň bola napísaná ešte pred rokom 1500. Mathias upravil koledy v roku 1971 na objednávku Zboru Llandaffskej katedrály. Koledy v zbierke sú zaujímavé svojím kontrastom a vzájomným dopĺňaním. Prvá koleda, temperamentná Alleluya nadväzuje na koledu There is no Rose, ktorá si poslucháča získa svojou hĺbavou a introspektívnou atmosférou. Vyvrcholenie celej zbierky prichádza v tretej radostnej a oslavnej piesni Sir Christèmas. 

Notový materiál ku zbiere Ave Rex
Notový materiál piesne Sir Christèmas pre miešaný zbor

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR