19. deň: Barn Jesus i en krybbe lå

Básnický pohľad Hansa Christiana Andersena na narodenie Ježiša.

Hans Christian Andersen (1805 – 1875) venoval 18. decembra 1832 kráľovi Frederikovi VI. zbierku básni, v ktorej sa nachádzala báseň Barn Jesus i en krybbe lå. Andersen ju napísal po tom, čo v Nemecku videl maľbu Antonia Correggia – La notte. Pieseň hovorí o temnej noci, kedy sa narodil Ježiš. Jasná hviezda svietila nad domom, v ktorom sa ukrývalo dieťa. Toto svetlo potešilo všetky ustráchané duše, pomohlo zbaviť sa bolesti a strachu. Andersen nás vyzýva, aby sme nechali preniknúť dieťa do našich sŕdc a mysle. Text zaujal viacerých skladateľov, ktorí sa ho rozhodli zhudobniť – R. Schumanna (Weihnachtlied), J. Ch. Gebauera (Christmas Eve) či H. Runga. V roku 1859 publikoval svoju verziu spracovania básne i dánsky skladateľ Niels Gade (1817 – 1890), ktorý ju napísal pre klasické zborové obsadenie. Strofická hymnická úprava poskytuje zborom široké možnosti práce s dynamikou a gradáciou nápevu do záverečného Haleluja, haleluja Jesus! 

Notový materiál pre miešaný zbor
Notový materiál pre miešaný zbor na stiahnutie

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR