24. deň: Khristos Spasiteľ

Pompézny a zároveň skromný záver adventného kalendára. 

Záver tohtoročného kalendára uzatvoríme nádhernou pravoslávnou koledou. O pôvode slov tejto koledy vieme len málo. Hudba piesne patrí k súčasnej tvorbe a zložil ju igumen Teofan (Ziborov), absolvent špeciálnej triedy pre nadaných študentov pri Azerbajdžanskom konzervatóriu v odbore klavír a skladateľstvo. Neskôr ukončil vysokú muzicko-pedagogickú fakultu ako aj Moskovský duchovný seminár. Teofan harmóniou piesne zvýraznil text, ktorý opisuje pompéznosť Božskej a skromnosť ľudskej prirodzenosti v jednej osobe rodiaceho sa Christa, ako aj dianie v celom viditeľnom aj neviditeľnom svete počas narodenia Spasiteľa.

Notový materiál pre mužský zbor

Dnešným dňom sa zároveň končí tretí ročník adventného kalendára. 
Veríme, že ste si aj tento rok znovu obohatili svoj vianočný repertoár. 
Ďakujeme za vašu priazeň a želáme vám radostné prežitie vianočných sviatkov. 

Pripravil: Matúš Kostičák, satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR