Spievanie v zbore z pohodlia obývačky

Online zborová knižnica speváckeho zboru Technik STU.

Je to už takmer rok, čo svet zasiahla pandémia koronavírusu. Tá výrazne skomplikovala aj nácviky speváckych zborov a aj preto viaceré z nich už takmer rok nemali spoločnú skúšku. Dirigenti a zbory sa však nevzdali a napriek komplikovanej situácií sa stále snažia rôznymi aktivitami podporovať zborový spev. S unikátnou myšlienkou prišiel aj spevácky zbor Technik STU. Pre slovenské spevácke zbory vytvoril online zborovú knižnicu.

Pomoc novým spevákom

Myšlienka online zborovej knižnice sa vyvíjala postupne. “Boli sme nútení hľadať spôsob, ako spievať aj bez toho, aby sme sa stretli,“ hovorí dirigentka zboru Technik STU Petra Torkošová. Počas pandémie začal zbor okrem online nácvikov, online konkurzov, či karanténnej nahrávky Aká si mi krásna, pripravovať aj výučbové nahrávky pre nových členov zboru, ktorí s Technikom ešte nespievali. Nahrávky mali medzi novými spevákmi veľký úspech. Preto sa zbor rozhodol, že ich sprístupni aj spevákom z iných zborov. Tak vznikol projekt online knižnice pre spevácke zbory.

Knižnica plná slovenských autorov

Online knižnica umožní zborovým spevákom vyskúšať si spievanie z pohodlia vlastnej obývačky. Obsah knižnice sa zameriava predovšetkým na tvorbu slovenských autorov a momentálne v nej nájdeme deväť piesní. Do finálneho výberu piesní zasiahli aj dirigenti iných zborov, ktorých návrhy sa stali súčasťou obsahu knižnice.

Aktuálne je v rámci online knižnice spracovaných deväť piesní:

Ku každej piesni je k dispozícií notový materiál a tiež nahrávky rozdelené podľa hlasových skupín (soprán, alt, tenor, bas). Pri každej hlasovej skupine sú pri jednotlivých skladbách dve nahrávky. V prvej nahrávke je dynamicky zvýraznená hlasová skupina speváka, vďaka čomu sa spevák môže naučiť svoj part. Druhá nahrávka je naopak bez hlasovej skupiny speváka, aby si spevák mohol precvičiť spievanie s ostatnými hlasmi bez pomoci svojej hlasovej skupiny. Nahrávky partov naspievali vybraní speváci speváckeho zboru Technik STU. Do knižnice čoskoro pribudnú aj piesne Na kamenečku sedela od Jána Cikkera, Rytmus (Ave Eva) od Ivana Hrušovského, Červené jabĺčko od Juraja Jartima a skladba Ave Maria od Mirka Krajčiho.

Nielen pre Slovákov

Knižnica pamätá aj na zahraničné zbory, a preto má aj svoju anglickú verziu. Pri každej spracovanej piesni je okrem prekladov aj výslovnosť slovenského textu prepísaná do medzinárodnej fonetickej abecedy. Svojich prvých užívateľov si vďaka tomu knižnica našla napríklad v USA. Slovenská svadobná odobierka Oddavac še budu v úprave od Jana Rozehnala sa dostala do repertoáru amerického zboru Philadelphia Women*s Slavic Ensemble.
“Veríme, že online knižnica prinesie k nám ako aj do ďalších slovenských zborov nových členov,” povedala Torkošová a dodala, že každý sa vie aspoň trochu pripraviť na spievanie v kolektíve a prekonať prvotný ostych. Zároveň je to podľa nej nástroj, ktorý dokáže ľudí udržiavať v speváckej kondícii, ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžu chodiť na skúšky do zboru.

Online knižnica je dostupná
na webstránke speváckeho zboru Technik STU.

Knižnicu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR