Viva il Canto má svojich víťazov

Začiatkom októbra sa v Spišskej Novej Vsi stretli najlepšie spevácke zbory zo Slovenska.

V metropole Spiša sa 4. – 5.októbra 2019 konalo celoštátne kolo súťažnej prehliadky pre dospelé spevácke zbory Viva il Canto.
V Koncertnej sále Reduty si v rámci štvrtého ročníka súťaže zmerali svoje sily i hlasy zborové telesá z rôznych kútov Slovenska. Celoštátnemu kolu predchádzalo sedem krajských výberových kôl, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 27 speváckych zborov. Do celoštátneho kola sa napokon dostalo len osem z nich. Podujatie sa oficiálne začalo otváracím koncertom, na ktorom vystúpil spevácky zbor Technik STU z Bratislavy pod vedením dirigentky Petry Torkošovej. Spolu so zborom si získali publikum profesionálnym výkonom, podnetnou dramaturgiou a vynikajúcou speváckou technikou, za čo boli odmenení neutíchajúcich potleskom. Nasledujúci deň patril už samotnej súťaži, na ktorú dozerala odborná porota v zložení Alfonz Poliak, Štefan Sedlický, Eva Zacharová, Pavol Tužinský a Blanka Juhaňáková, ktorá bola zároveň predsedníčkou poroty. Okrem súťaže a koncertov bol pre dirigentov a spevácke zbory pripravený zaujímavý workshop spojený s ukážkami na tému interpretácia cirkevnej hudby byzantského obradu s lektorkou Tatianou Švajkovou. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo na večernom záverečnom galakoncerte, kde sa predstavili súťažné spevácke zbory s vybranými skladbami.


Výsledky súťaže

Zlaté pásmo a absolútny víťaz súťaže
Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

Zlaté pásmo
Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava
Ženský spevácky zbor Belius, Očová

Strieborné pásmo
Vokálne zoskupenie Kantantína, Komárno
Ženské vokálne zoskupenie Womanvocal, Humenné
Miešaný SZ CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves
Miešaný komorný SZ Chorus Via Musica, Prešov

Bronzové pásmo
Zbor sv. Michala, Michalovce

Špeciálne ocenenia

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora Márie Jašurdovej: Išli hudci horou
Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

Cena riaditeľky ZUŠ v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu dramaturgiu a hlasovú kultúru
Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

Špeciálna cena Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi za interpretáciu starej hudby a cena primátora mesta Spišská Nová Ves
Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava

Cena riaditeľa Mestské kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi za dramaturgiu
Ženský spevácky zbor Belius, Očová

Pripravil: satb.sk
Foto: archív Národné osvetové centrum

PRIDAJ KOMENTÁR