Susan Thrift: Swing Low, Sweet Chariot

Všade dobre, doma najlepšie. O tom bude dnešný prírastok v zborovej knižnici. 

Vhodné pre: mužský spevácky zbor
Náročnosť:

Domov – miesto, kde sa človek narodil, kde býva, kde je doma, rodný dom; rodný kraj, vlasť – aspoň tak charakterizuje slovo Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. Ódou na význam tohto slova je americký spirituál Swing Low, Sweet Chariot. Táto pieseň existuje v mnohých verziách – spievajú ju sólisti, ale i zborové zoskupenia v rôznom obsadení. Chytľavá melódia a obsahové posolstvo piesne našlo svoje uplatnenie aj vo viacerých filmoch i seriáloch a pieseň bola dokonca niekoľko rokov spievaná ako hymna anglickými hráčmi rugby. Na internete je dostupných niekoľko úprav pre zborové zoskupenia acapella, ale i so sprievodom klavíra. Za autora piesne sa pokladá Wallis Willis (1820-1880), ktorý je pravdepodobne otcom viacerých černošských spirituálov. Dnes pre vás vyberáme úpravu Američanky Susan Thrift, ktorá sa dlhodobo venuje zborovému spevu a aranžmánom piesní pre školské a chrámové zbory. Hravosť jej skladateľského ducha je zachytená aj v úprave tejto piesni pre mužský zbor (T, T, B). Kanonické nástupy, striedanie sa polyfonických a akordických úsekov i priestor pre sólistu dávajú dirigentovi skvelé možnosti na kreovanie farebnej zvukovosti zboru. Notový materiál k tejto skladbe si môžete zakúpiť TU. Úpravu pre ženský spevácky zbor zakúpite TU.

Pripravila: Kristína Gotthardty
Foto: Jonathan Andreo on Unsplash

PRIDAJ KOMENTÁR