Spievaj, ako máš!

Na festivale Tvor.BA sa uskutočnil workshop pre spevákov o hlasovej výchove. 

Národné osvetové centrum ponúklo v rámci festivalu TVOR.BA priestor zborovým spevákom a dirigentom na hlbšie preskúmanie svojho hlasového aparátu. V rámci workshopu s názvom Spievaj, ako máš! dostala príležitosť predstaviť svoje pedagogické skúsenosti zástankyňa zvonivých hlasov – pedagogička Darina Andulič Tóthová. Tá už viac ako 25 rokov spolupracuje so spevákmi individuálne i skupinovo. Dirigenti, ale aj mladší a starší zboroví speváci sa tak počas dvoch hodín dozvedeli viac o fyziologickej podstate spevu a ušla sa im aj hlasová rozcvička.

Tóthová sa snažila opomenúť všetko podstatné, čo sa týka spevu. Začala s hlasovou fyziológiou, pričom nevynechala ani problém mutácie detí a možnosti spievania počas tohto obdobia. Organickou súčasťou spevu je i dýchanie, od ktorého závisí najmä kvalita tónu. Publikum si tak mohlo vyskúšať všetky tri typy dýchania (horné, stredné, dolné), pričom pre lepšiu predstavu malo na tabuliach vyvesené i pomocné obrázky. Tie boli pravdepodobne veľmi nápomocné pre detskú časť publika, ktoré cez symboly delfína, terča, či kukučkové hodiny získalo lepšiu predstavu aj o tom kde máme rezonančné dutiny a hlasové registre. Počas workshopu vyvstalo viacero otázok, na ktoré Tóthová pohotovo reagovala. Vždy sa snažila použiť príklad z praxe a ponúknuť riešenia, ktoré fungovali u jej žiakov. Otázky sa nebáli klásť ani deti, ktoré sa zaujímali najmä o prácu s dychom, možnosti spevu pri mutácii a o správne otváranie úst počas spievania. Pretriaslo sa viacero problematík, ktoré trápili publikum, vďaka čomu sa podarilo naplniť zámer podujatia.

Dalo by sa povedať, že posolstvom Tóthovej je naučiť ľudí spievať tak, aby sa cítili čo najviac prirodzene a zároveň sa do spievania púšťali i v menej komfortných situáciách (psychické rozpoloženie, mierna hlasová vyčerpanosť), ktoré pripravia spevákov na prípadné zložité momenty počas koncertov. Inštalatérka hlasiviek – ako Tóthovú volajú, zúčastneným ukázala, že výchova spevákov je zložitým procesom, no dá sa zvládnuť ak použijeme vhodné metódy výučby. Jej oddanosť povolaniu dokumentujú i jej slová: „Spev je najkrajšie spojenie medzi nami a vesmírom, či Bohom.“ Veríme, že zúčastnených workshop obohatil a niektorých možno i navnadil k využitiu súkromných hodín u pani Tóthovej.

Pripravila: Kristína Gotthardty
Foto: Facebook festival Tvor.Ba

PRIDAJ KOMENTÁR