14. deň: Ai, nama mamina

Nože, otvorte koledníkom z Lotyšska!

Pobalstké krajiny majú vo svojich kultúrach veľkú zborovú tradíciu. Zborový spev je pre nich vyjadrením národnej identity a jednoty, a preto nie je prekvapením, že počas vianočného obdobia majú koledy svoje nezastupiteľné miesto v repertoári tamojších zborov. Jednou z nich je aj koleda Ai, nama mamina (Oh, pani domu). Táto rezká ľudová koleda hovorí o tom, ako koledníci v maskách klopú na dvere panej domu a prosia ju, aby ich pustila dnu. Najznámejšiu verziu tejto koledy upravil pre zbor lotyšský skladateľ a dirigent Andrejs Jansons (1938), ktorý sa zároveň zaslúžil o šírenie lotyšskej zborovej hudby v zahraničí. Prichystajte si tamburínu a započúvajte sa do rezkých rytmov jeho koledy!

Notový materiál pre miešaný spevácky zbor

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR