2. deň: A Jubilant Song

V rámci druhého dňa adventného kalendára vám predstavíme skladbu od Mary Lynn Lightfoot.

A Jubilant Song.

Skladateľka Mary Lynn Lightfoot (1952) pochádza z Missouri (USA) a tvorbe pre spevácke zbory sa venuje už niekoľko rokov. Na svojom konte má už viac ako 230 skomponovaných diel a úprav pre zbory. Medzi jej naznámejšie diela patrí aj pôvodne dvojhlasná skladba A jubilant song. Skladba je určená predovšetkým pre mládežnícke zbory, no vďaka kanonickému charakteru je vhodná aj pre detské zbory. Toto dielo je možné spievať nielen počas adventu, ale aj počas bežného roka.

Notový materiál tejto skladby (v úpravach pre rôzne rozloženie hlasov) je možné zakúpiť na tejto webovej stránke.

Úprava skladby A jubilant song pre miešaný zbor.

 

PRIDAJ KOMENTÁR