4. deň: Gaudete! Gaudete!

Štvrtý deň adventného kalendára nás na chvíľu zoberie do stredoveku.

Gaudete! Gaudete! (Radujte sa! Radujte sa!)

Táto skladba bola pôvodne jednohlasnou hymnickou piesňou, ktorá sa spievala počas vianočných sviatkov v stredoveku. Polyfónny charakter získala približne v 15. storočí, kedy boli ku hlavnej melódií pridané aj ďalšie hlasové party – alt, tenor a bas. Skladba bola prvýkrát publikovaná v roku 1582 v rámci zbierky Piae Cantiones, ktorá obsahovala švédsko-fínske sakrálne piesne. Vo viachlasnej úprave je známa v podstate dodnes a to predovšetkým vo verzii pre miešaný zbor a mužský zbor.
Notový materiál pre miešaný zbor si môžete stiahnuť tu:   1. verzia    2. verzia    3. verzia
Úpravu pre ženský a mužský zbor nájdete na tejto webovej stránke.

Pôvodny skladateľ tohto diela nie je známy. Skladbu však zaranžovali viacerí skladatelia, a preto má dnes pieseň už viacero zaujímavých verzií. Jednou z nich je aj úprava od Michaela Engelhardta, ktorý pôvodnú stredovekú verziu upravil do takejto podoby. Ak vás táto verzia zaujala, tak notový materiál nájdete na webovej stránke spomínaného skladateľa.

PRIDAJ KOMENTÁR