Spoznajte víťazov dirigentskej súťaže

V Banskej Bystrici sa uskutočnil tretí ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže s názvom Stretnutie nad zborovou partitúrou. 

Súťaž sa uskutočnila 23. – 24. novembra na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici a bola určená pre študentov dirigovania na konzervatóriách, pedagogických fakultách a vysokých umeleckých školách.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo deväť študentov (z Bratislavy, Prahy, Žiliny a Banskej Bystrice), z ktorých piati postúpili do druhého kola súťaže. V rámci druhého kola mali účastníci možnosť spolupracovať s renomovaným Speváckym zborom slovenských učiteľov (SZSU), ktorý im bol k dispozícií na dvadsať minútový nácvik a nasledne i na menší koncert. Súťažiacich a ich prácu so zborom hodnotila medzinárodná odborná porota v zložení prof. Miroslava Knapil (Poľsko), prof. Milan Pazúrik (Slovensko) a doc. Milan Kolena (Slovensko). Na večernom galakoncerte sa predstavili víťazi súťaže a taktiež umelecký vedúci
a dirigent SZSU, Štefan Sedlický. 

Výsledky súťaže:

Kategória Pedagogických fakúlt:

Čestné uznanie:
Leonóra Súdi (PF UMB Banská BYstrica)

Kategória konzervatórii:

Čestné uznanie:
Alžbeta Andrášiková  (Konzervatórium Žilina)

3. cena:      Barbora Košianová  (Konzervatórium Banská Bystrica )

2. cena:      Ivana Klesniaková  (Konzervatórium Banská Bystrica )

1. cena + finančná cena Riaditeľa Konzervatória v Banskej Bystrici:
Peter Rezník  (Konzervatórium Banská Bystrica )

Kategória vysokých umeleckých škôl:

2. cena:      Martina Macko  (FMU AU Banská Bystrica)

1. cena + inančná cena Dekanky FMU AU:
                    Andrea Kirschová  (FMU AU Banská Bystrica)

Foto: Milan Pazúrik

PRIDAJ KOMENTÁR