Od analýzy k interpretácií

14.11.2018

14. – 15. novembra 2018
Jörg Zwicker: Mentalcoaching for musicians / Mentalcoaching pre hudobníkov
Workshop zameraný na sebamotiváciu a prácu v ansámbli