Zúčastnite sa podujatia Viva il canto

Po dvoch rokoch sa znovu môžete prihlásiť na Celoštátnu súťaž a prehliadku pre dospelé spevácke zbory. 

Podujatie Viva il canto je na zborovej scéne pomerne krátko (od roku 2013), no napriek tomu si toto podujatie obľúbilo viacero speváckych zborov na Slovensku. Viva il canto je v súčasnosti jedinou postupovou súťažnou prehliadkou pre dospelé spevácke zbory na Slovensku. Podujatie sa koná každé dva roky a jeho hlavným cieľom je poskytnúť priestor speváckym zborom na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu svojej umeleckej úrovne. Vyvrcholením súťažnej prehliadky Viva il Canto bude celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 4. – 5. októbra v Spišskej Novej Vsi.

Súťažná časť podujatia je určená pre dospelé spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), pre komorné spevácke zbory a pre vokálne zoskupenia. Súťažná časť je trojstupňová a delí sa na regionálne, krajské a celoštátne kolo. Do základného kola súťaže (regionálne kolo) sa účinkujúci prihlasujú podľa podľa miesta svojho pôsobenia prostredníctvom elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra. Spevácky zbor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým súťažným repertoárom. Do repertoáru je potrebné zaradiť polyfónnu skladbu skladateľa narodeného pred rokom 1650, skladbu skladateľa narodeného po roku 1960, skladbu slovenského autora a taktiež maximálne dve skladby s inštrumentálnym a rytmickým sprievodom. Vokálne zoskupenia môžu súťažiť s klasickým alebo populárnym repertoárom.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROČNÍKA

Na všetkých stupňoch súťaže budú výkony speváckych zborov hodnotiť renomovaní odborníci z oblasti zborového spevu, ktorí po vystúpeniach budú viesť s dirigentmi zúčastnených zborov odborné semináre. V rámci seminárov budú hodnotiť výkon speváckych zborov a konzultovať s dirigentmi intonáciu, rytmus, dramaturgiu, hlasovú kultúru či výrazovú kvalitu interpretácie jednotlivých vystúpení.

Propozície a podmienky účasti podujatia Viva il Canto je možné nájsť na webovej stránke Národného osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PROPOZÍCIE VIVA IL CANTO

Pozrite si vystúpenie z Speváckeho zboru Úsmev z Prievidze v rámci Vival il canto v roku 2017.

Pripravil: satb.sk
Foto: Národné osvetové centrum, www.nocka.sk

PRIDAJ KOMENTÁR