Nesmrteľné melódie a radosť z rytmu

Prievidzské zborové dielne ponúkajú jedinečnú možnosť prehĺbiť poznatky v oblasti zborového spevu.

Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi organizuje dvojdňové školenie určené pre dirigentov, členov speváckych zborov a záujemcov o zborový spev. Školenie, ktoré sa uskutoční 5. – 6. októbra, bude prebiehať formou tvorivých dielní pod vedením skúsených slovenských dirigentov – lektorov. Dirigent Ján Glos sa v rámci svojej dielne bude venovať nesmrteľným melódiám
v podaní slovenských zborových aranžérov. Súčasným trendom v zborovom speve sa v ďalšom vzdelávacom bloku bude venovať dirigentka, skladateľka a korepetítorka Monika Bažíková a poslednou časťou školenia bude tvorivá dielňa s názvom
“Radosť z rytmu”, ktorú bude viesť dirigent Pavol Bažík.

Nácviky piesní budú prebiehať v priestoroch Regionálne kultúrneho centra v Prievidzi. Prihlášku na Prievidzské zborové dielne je potrebné poslať emailom na adresu magdalena.hianikova@rkcpd.sk alebo poštou na adresu Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Cena účastníckeho poplatku je 5 EUR.

Propozície podujatia aj s konkrétnym programom a ďalšími informáciami nájdete TU.

 

Pripravil: satb.sk
Foto: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

PRIDAJ KOMENTÁR