Slovenská zborová tvorba na severe Európy

Minulý týždeň sme vás informovali o úspechu slovenských zborov na Európskych zborových hrách vo Švédsku. Prečítajte si ako toto podujatie vnímal zbor Technik STU.

„Nevandruj, milý môj, nevandruj sám.“ Veru, otupno je človeku samému po svete chodiť, preto sa spoločne vybralo 34 technikárov na čele s dirigentkou Ivetou Weis Viskupovou skúsiť, ako to vyzerá so zborovým spevom na medzinárodnom podujatí. Na jeseň v roku 2018 dostal zbor Technik STU avízo o Európskych zborových hrách. Vraj to treba vyskúšať a preveriť si sily s väčším množstvom zahraničných zborov. Z nesmelého pokusu, prihlásenia sa na súťaž, sa napokon vykľula pomerne úspešná zborová cesta po Švédsku a Dánsku, ktorá dodala zboru nové hudobné podnety a priateľstvá.

Európske zborové hry (European Choir Games Gothenburg) sa konali pod záštitou spoločnosti Interkultur, ktorá je pedantná pri organizácii súťažných festivalov a potrpí si na úroveň pri vyberaní súťažných zborov. Zbor Technik STU musel svoj súťažný program v kategóriách dospelé zbory a folklórna hudba acapella najskôr zaslať porote, ktorá ho umelecky schválila. Do precízneho výberu telies v kategóriách Open competition, European Choir Games a Grand Prix of nations sú nutné vyrovnané výkony a dramaturgicky pútavé programy zborových telies. Na zaradenie sa do Európskej súťaže bolo v rámci kvalifikácie potrebné taktiež dodať diplomy a nahrávky zo súťaží. Našťastie sa zboru podarilo splniť všetky podmienky a Technik STU sa mohol i vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia 2. augusta vybrať na sever.

Pri odlete z Viedne ešte plní očakávaní

Päť takmer nepretržite slnečných letných dní strávili zboristi v Göteborgu. Ich „dovolenkový“ program pozostával z každodennej skúšky a koncertu alebo súťažného vystúpenia. Súťažné predstavenia Európskych zborových hier boli otvorené aj verejnosti. Vďaka priamemu prenosu si ich mohli vychutnať i známi doma na Slovensku. Potlesk divákov po každej skladbe príjemne odbúraval stres a potešili aj gratulácie, zdieľanie dojmov pred sálou či pristavenia sa v meste (v kroji ste skrátka celkom dobre rozpoznateľní). Okrem súťaže zbor Technik STU spolupracoval so zborom technickej Univerzity Chalmers. V rámci hudobného zblíženia sa Technik pokúsil naštudovať úpravu tradičnej piesne Smedsvisa a švédski kolegovia sa pozreli na pieseň Tancuj, tancuj vykrúcaj. Po spoločnej skúške a doladení výslovnosti krkolomnej švédčtiny sa piesne spievali na verejnosti v rámci priateľského koncertu. Ako zboru Technik STU išla deklamácia veršov v rýchlom tepme môžete zhodnotiť sami v nasledujúcom videu.

Najväčším prekvapením týždňa bolo, keď si v pondelok počas večere našla manažérka zboru zmeškané hovory od usporiadateľov. Chvíle napätého čakania na linke vystriedala radosť z postupu do Grand Prix kategórie Folklórna hudba a cappella. Prehliadku mesta Göteborg tak technikári zamenili za skúšku a za ďalšie súťažné doobedie. Ako to spevákom zboru Technik STU spievalo počas súťaže si viete vypočuť v rámci kategórie dospelých zborov tu a v kategórii folklórna hudba a cappella tu.

Voľné chvíle v Göteborgu speváci využili na spoznávanie mesta. Okrem obdivovania architektúry a flóry sa niektorí vybrali i do múzea výtvarného umenia. Nakoľko sa tam ocitli po odspievaní folklórneho kola, odetí v krojoch boli pre návštevníkov miestami väčšou atrakciou ako Rembrant, Picasso, či Chagall. Potulky mestom zboristi rozšírili aj o na návštevu priľahlých ostrovov. Plavba loďou, odhaľovanie zákutí zátok na ostrove Styrsö a ovlaženie sa morskou vodou boli skvelým relaxačným a kompenzačným prostriedkom k vypätým súťažným momentom.

Speváci počas plavby na ostrovy

V polovici pracovného týždňa sa Technik STU presunul do Dánska, kde ho čakal ďalší koncertný program. Najskôr si zboristi pozreli Kodaň, respektíve tie najatraktívnejšie miesta, na ktoré sa stihli dostať. Následne dva dni strávili zboristi v mestečku Haslev, v ktorom ich prichýlili nadšenci zborového spevu Peter a Betty Arendtovi. Zboristi tak mali možnosť preniknúť hlbšie do dánskej kultúry napríklad počas spievania na omši, či v rámci spievania pre seniorov s vnúčatami, ktorých dokonca naučili refrén piesne Tancuj, tancuj vykrúcaj i pár slovenských tanečných grifov. Pred večernými koncertmi absolvovali zboristi ešte prehliadku zámku Vallø a v rámci zlepšenia kondície si zašli i na točitú vežu v Rønnede v Camp Adventure.

Získané medaile – zlaté za kategórie dospelé spevácke zbory a folklórna hudba acapella, striebro za folklórna hudba acapella v Grand Prix of nations


Dáni mohli spevácky zbor Technik STU počuť spievať dvakrát. Prvý koncert sa konal v malom kostole v dedine Valløby. Stiesnené spevácke podmienky však nevyradili Technik STU z výkonnosti, za čo ich diváci odmenili dlhým potleskom. Spevákov tiež potešila aj prítomnosť rodákov žijúcich v Dánsku a návšteva Viery Motešickej, zástupkyne slovenského veľvyslanca v Dánsku. Dokonca aj na ďalší deň sa divákom v meste Haslev takmer hodinový koncert zboru páčil. Vďaka stručnému prekladu textov slovenských piesní sa publiku podarilo hlbšie preniknúť do skladieb našich skladateľov a tak hudobne splynúť so spevom. Kladné reakcie ľudí v Dánsku tak vytvorili pomyselnú bodku za koncertnou sezónou 2018/2019 Speváckeho zboru Technik STU.

– – –

Spevácky zbor Technik STU vznikol v roku 1956. Repertoár obsahuje diela rôznych období a žánrov. Zbor sa pravidelne zúčastňuje na vystúpeniach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Úspešne sa prezentoval vo viac ako 17-tich štátoch Európy. Realizoval nahrávky pre SRO, televíziu, OPUS. Zbor možno každoročne vidieť v rámci hudobných festivalov (Viva Musica, Epoché, Konvergencie) a koncertov. V spolupráci so súčasnými slovenskými autormi (Ľ. Bernáth, P. Martinček, M. Krajči, L. Borzík, M. Zavarský, M. Tóth, P. Breiner, J. Hatrík) odznelo v posledných rokoch v prevedení zboru Technik niekoľko svetových premiér. V roku 2016 zbor úspešne reprezentoval Slovensko v Izraeli. V roku 2017 zbor oslavoval 60 výročie založenia, zorganizoval niekoľko koncertov: február – koncert Technikárskych generácií; jún – so Symfonickým orchestrom SRO Brahms- Nemecké rekviem; vianočné koncerty (Galéria Nedbalka, Sv. Jur), koncerty v regiónoch Slovenska (Hronský Beňadik, Senec). Na jeseň 2017 zbor Technik STU nahrával profilové CD Ľudové premeny v kostole vo Sv. Jure- obsahuje nahrávky zborových úprav slovenských ľudových piesní (Cikker, Suchoň, Hrušovský, Cón, Hatrík). Bolo pokrstené v júni 2018 na koncerte v SRO. V sezóne 2018 sa zbor zúčastnil dvoch zahraničných festivalov (Montecatiny Terme a Nyíregyház), súťaže Slovakia cantat, koncertoval aj v nevšednom priestore Dupnej jaskyne a v máji zaznelo v spolupráci The Ladies Ensemble i dielo Johna Ruttera Magnificat. Dirigentkou zboru je od roku 2013 Petra Torkošová.

Autor: Kristína Gotthardt (autorka je členkou Speváckeho zboru Technik STU)
Foto: archív Speváckeho zboru Technik STU

PRIDAJ KOMENTÁR