Prihláste sa na Cantus Choralis

V Ústí nad Labem sa bude konať štrnásty ročník medzinárodného sympózia o zborovom speve.

Sympózium o zborovom speve Cantus Choralis sa koná od roku 1994 striedavo so sympóziom v Banskej Bystrici. Podujatie je orientované na domácu zborovú tvorbu, hudobných skladateľov, dirigentov a spevácke zbory a tiež na osobnosti a inštitúcie podporujúce rozvoj zborového spevu. Hlavným cieľom sympózia je získanie nových pohľadov a názorov a odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, výmena a prezentácia skúsenosti a literatúry a nadviazanie neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, pedagógmi a hudobníkmi z rôznych krajín Európy. Hlavné témy tohtoročných prednášok a prezentácií sú súčasná česká a svetová zborová tvorba, významné výročia v oblasti zborového spevu v roku 2018 a 2019 a aktuálne problémy zborového spevu v súčasnosti. Sympózium sa uskutoční 14. – 16. októbra 2019 na Pedagogickej fakulte
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Prihlášku je potrebné poslať elektronickou poštou na adresu marketa.kminkova@ujep.cz. Pozvánku na sympózium nájdete TU.

Pripravil: satb.sk
Foto: Pedagogická fakulta, UJEP v Ústi nad Labem

PRIDAJ KOMENTÁR