Staň sa novým Lúčničiarom

Spevácky zbor Lúčnica hľadá nové hlasy do svojich radov. 

Lúčnica otvára svoje brány a pozýva priaznivcov zborového spevu a mladých študentov na konkurz do speváckeho zboru. Prihlásiť sa môžu záujemcovia vo veku od 16 do 24 rokov, pričom hudobná prax, resp. prax v speváckom zbore je vítaná, no nie je podmienkou prijatia. Na konkurz je potrebné pripraviť si dve ľubovoľné piesne – jednu pomalú a jednu rýchlu. Okrem spievania piesní budú účastníci preskúšaní dirigentkou zboru, ktorá preverí ich hlasový rozsah, hudobnú pamäť, intonáciu a rytmus. Konkurz do speváckeho zboru Lúčnica sa uskutoční 15. a 16. októbra 2019 od 15.00 do 18.00 hod. v priestoroch Lúčnice na Štúrovej ulici č. 6 v Bratislave. Bližšie informácie o konkurze nájdete na telefónnom čísle 02/204 86 104 a na emailovej adrese linda.berlinova@lucnica.sk.

Spevácky zbor Lúčnica je súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica už od jeho vzniku v roku 1948. Prezentuje sa vyspelou speváckou technikou, hlasovou kultúrou a charakteristickým zvukovým prejavom. Zbor nacvičuje dvakrát týždenne, vždy v utorok a štvrtok od 19.00 do 21.30 hod. a ročne absolvuje približne 25 koncertov na Slovensku i v zahraničí. Zbor interpretuje skladby rôznych žánrov – sakrálne diela, svetskú tvorbu, zborové úpravy populárnych skladieb a gospelov, ale hlavný dôraz kladie na interpretáciu starších i nových skladieb inšpirovaných slovenskou ľudovou piesňou. Okrem toho neustále rozširuje svoj repertoár o vokálno-inštrumentálne diela komornejšieho charakteru, pričom spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými hudobnými telesami, dirigentmi a sólistami. Popri koncertnej činnosti pravidelne realizuje zvukové nahrávky pre viaceré hudobné vydavateľstvá a nahrávky filmovej hudby pre významné domáce i medzinárodné kinematografické produkcie. Od sezóny 2003/2004 je umeleckou vedúcou a dirigentkou speváckeho zboru Elena Matušová.

Pripravil: satb.sk
Foto: Facebook – Spevácky zbor Lúčnica

PRIDAJ KOMENTÁR