Podujatie Mládež spieva zverejnilo propozície

Najstaršia postupová súťaž a prehliadka v oblasti zborového spevu na Slovensku zverejnila podmienky, na základe ktorých sa môžu prihlásiť detské spevácke zbory do krajských kôl súťaže.

Podujatie Mládež spieva je na zborovej scéne už od roku 1969 a tento rok sa pripravuje na oslavu svojho päťdesiateho výročia. Súťažná prehliadka bola pôvodne vytvorená pre detské spevácke zbory, no postupne sa otvorila aj pre mládežníkov. Mládež spieva sa koná každý rok, v nepárne roky je podujatie orientované na detské spevácke zbory a počas párnych rokov na mládežnícke zbory.

Súťaž je dvojstupňová a do základného kola súťaže (krajské kolo) sa zbory môžu prihlásiť podľa miesta svojho pôsobenia
v jednotlivých krajoch a regiónoch. Do krajského kola súťaže je potrebné prihlásiť sa vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra. Vyvrcholením Mládeže spieva bude celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 29. – 31. mája
v Prievidzi.

Zoznam krajských kôl:

Trnavský kraj: 26. marca 2019, Dunajská Streda
Košický kraj: 5. apríla 2019, Michalovce
Prešovský kraj: 10. apríla 2019, Vranov nad Topľou
Banskobystrický kraj: 12. apríla 2019, Banská Bystrica
Nitriansky kraj: 10. apríla 2019, Nové Zámky
Trenčiansky kraj: 26. apríla 2019, Ilava

Pri príležitosti päťdesiateho výročia sa vyhlasovateľ súťaže rozhodol neurčiť tento rok povinné skladby. V prípade postupu do celoštátneho kola však odporúča kolektívom vopred nacvičiť skladby, ktoré odznejú na slávnostnom záverečnom koncerte: Horičky zelenie (arr. Zdenko Mikula) pre detský zbor, Náš tatíček (arr. Zdenko Mikula) pre detský zbor, Look at the world (John Rutter) pre detský zbor a Hymn to freedom (Oscar Peterson, arr. Zdenko Mikula) pre detský zbor. Notový materiál je dostupný na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

Na všetkých stupňoch súťaže budú výkony speváckych zborov hodnotiť renomovaní odborníci z oblasti zborového spevu, ktorí po vystúpeniach budú viesť s dirigentmi zúčastnených zborov odborné semináre. V rámci seminárov budú hodnotiť výkon speváckych zborov a konzultovať s dirigentmi intonáciu, rytmus, dramaturgiu, hlasovú kultúru či výrazovú kvalitu interpretácie jednotlivých vystúpení.

Propozície a podmienky účasti podujatia Mládež spieva je možné nájsť na webovej stránke Národného osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PROPOZÍCIE MLÁDEŽ SPIEVA

Mládež spieva je najstaršou súťažnou postupovou prehliadkou v oblasti zborového spevu na Slovensku. Od jej vzniku v roku 1969 ňou prešli stovky slovenských speváckych zborov. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu. Mládež spieva vytvára pre spevácke zbory priestor, kde sa učia svojím spevom vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby a orientuje mladých spevákov na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty.

Foto: Národné osvetové centrum

PRIDAJ KOMENTÁR