Výnimočné stretnutie troch slovanských zborov

V Trenčíne sa uskutočnilo XX. Medzinárodné stretnutie školských speváckych zborov. 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne hostilo na svojej pôde od 18. – 22. marca vzácnych hostí z Poľska a Slovinska. Tamojší školský spevácky zbor PIARISSIMO sa podieľa už dvadsať rokov na Medzinárodnom stretnutí zborov zo slovanských katolíckych škôl. Škola i zbor spolupracujú so Školským speváckym zborom Všeobecnovzdelávacieho lýcea otcov Piaristov Stanislava Konarského Krakov  (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarówim. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie) a s Miešaným mládežníckym zborom Biskupského klasického gymnázia sv. Stanislava Ľubľana (Škofijska klasična gimnazija). Stretnutie zborov sa koná každý rok v inom meste a tento rok sa uskutočnilo v Trenčíne. Slováci si pre svojich poľských a slovinských hostí pripravili bohatý program. Okrem spoločných nácvikov absolvovali účastníci prehliadku školy a historického centra mesta Trenčín, prehliadku hradu a poldenný výlet do Hlohovca. Vyvrcholením celého stretnutia bol samozrejme koncert pre školu a spoločný koncert speváckych zborov. Tešíme sa z dlhoročnej úspešnej spolupráce a gratulujeme ku vydareným koncertom!

Pripravil: satb.sk
Foto: archív PIARISSIMO

PRIDAJ KOMENTÁR