22. deň: Christmas Dance of the Shepherds

Detská radosť v podaní výnimočného maďarského skladateľa. 

Vianoce prežívajú intenzívne najmä deti. Maďarský skladateľ Zoltán Kodály (1882 – 1967) si to uvedomoval a preto upravil v roku 1935 koledu Karácsonyi pásztortánc pre dvojhlasný detský alebo ženský zbor. Kodály ako zručný skladateľ skomponoval koledu tak, aby bola spevácky ľahko adaptovateľná pre detské hlasy. Dvojhlas poskytuje deťom lepšiu orientáciu a istotu v spievaní svojho partu, vďaka čomu si môžu zvykať na samostatné vedenie hlasu, harmóniu a majú väčší priestor na koncentrovanie sa na meniaci sa rytmus. Nakoľko koleda hovorí o tom ako prežívajú narodenie Pána pastieri, Kodály ako znalec ľudovej hudby a kultúry pridáva k zborovému spevu i dychový nástroj – flautu/pikolu. Tá dobre dokresľuje maďarskú ľudovú kultúru a zároveň podporuje detskú hravosť a radosť. Kodályho kompozícia sa zaľúbila aj zborom v zahraničí, no pre lepšiu zrozumiteľnosť koledu interpretujú v anglickom preklade Elisabeth Lockwood pod názvom Christmas Dance of the Shepherds.

Notový materiál pre ženský alebo detský spevácky zbor

Pripravila: Kristína Gotthardty

 

 

 

PRIDAJ KOMENTÁR