20. deň: Vstávajte, pastieri

Koleda v úprave slovenského majstra. 

Počas posledných dvadsiatich dní sme prešli koledy z rôznych krajín – od Ukrajiny až po Kanadu. Dnes sme do adventného kalendára zaradili známu koledu v úprave od význameného slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa (1906 – 1984) . Alexander Moyzes, syn Mikuláša Moyzesa, patrí medzi najdôležitejších slovenských skladateľov 20. storočia. Okrem komponovania sa venoval aj pedagogickej činnosti a medzi jeho žiakov patrili významené osobnosti hudobného života na Slovensku ako napr. Ladislav Burlas, Dezider Kardoš, Andrej Očenáš, Tibor Frešo, Ivan Hrušovský, Ivan Parík, Jozef Sixta, Juraj Hatrík, Igor Bázlik, či Peter Breiner. Moyzes komponoval rôzne druhy skladieb, vrátane vokálnych skladieb pre spevácke zbory.
V roku 1966 vydal päť kolied v zbierke Koledy op. 62 v úprave pre miešaný spevácky zbor. Práve z tejto zbierky je aj dnešná koleda Vstávajte, pastieri. 

Notový materiál pre miešaný zbor

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR