Pomôžte nám preskúmať dramaturgiu slovenských zborov!

Vediete spevácky zbor? Ak áno, tak máte jedinečnú šancu pomôcť preskúmať dramaturgiu slovenských zborov.

Zapojte sa do výskumu mladej dirigentky a skadateľky Márie Jašurdovej, ktorá je doktorandkou na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Stačí vyplniť krátky dotazník, v rámci ktorého je potrebné odpovedať na sedem otázok. Cieľom dotazníka je zistiť aktuálny stav dramaturgie súčasných slovenských zborov v oblasti sakrálnej tvorby. “Zaujíma ma názor dirigentov na slovenskú sakrálnu tvorbu: či jej je dostatok, či je použiteľná vzhľadom na úroveň našich zborov. No predovšetkým ma zaujíma využitie slovenskej tvorby v chrámových zboroch v rámci aj mimo liturgie.” povedala Mária Jašurdová. Uzávierka dotazníka je v decembri 2019.

Vyplnením tohto dotazníka pomôžete rozvoju zborového spevu na Slovensku. Výsledky prieskumu zverejníme na našom webovom portáli.

PRIDAJ KOMENTÁR