Meredith Monk: Panda Chant

Panda, panda, panda … Nie, nejde o pieseň na záchranu pánd, ide o viac. O čo? Dočítate sa v našej knižnici.

Vhodné pre: Miešaný spevácky zbor
Náročnosť:

Tvorivosť, kreativita – s týmito pojmami sa čoraz častejšie stretávame pri našej každodennej práci. Meredith Monk objavuje možnosti týchto dvoch pojmov už niekoľko desiatok rokov vo svojej tvorbe. Americká skladateľka Monk sa okrem komponovania venuje i dirigovaniu, choreografii, spevu a performance, tiež spolupracuje na divadelných, operných a filmových produkciách. Aby mohla všetky činnosti dobre skĺbiť v roku 1968 založila organizáciu The House, ktorá sa zameriava na medziodborové projekty. Po desiatich rokoch v The House vytvorila i vokálny ansámbel, ktorý interpretuje jej jedinečnú vokálnu hudbu. Vo svojich dielach sa snaží posúvať hranice vokálnych možností človeka, pozornosť upriamuje na spôsob tvorenia tónu. V bohatej vokálnej tvorbe čerpá prvky ľudovej hudby i tradičných chorálov, čo kombinuje s novými konceptmi a hudobnými trendmi. V tvorbe vychádza z faktu, že sama by ako divák, chcela byť prekvapená, chcela by zažiť niečo nové, niečo, čo by ju ohúrilo, niečo, čo by bolo magické. Práve preto sme vybrali pieseň Panda Chant II, ktorá je súčasťou science fiction opery The Games (1983). Dej sa odohráva v budúcnosti na vymyslenej planéte, kde sa preživší snažia zachovať rituály svojich predkov, vďaka čomu sa približujú spať k pozemskej kultúre. Panda Chant II je prípravným rituálom na tretiu hru (Memory). Kompozícia je vystavaná z viacerých krátkych motívov, ktoré sa neustále opakujú. Pribúdaním nových motívov dochádza k vrstveniu, čím naberá kompozícia na dynamickej sile. Monk požaduje od spevákov i rytmické prvky a to dupanie a tlieskanie, čo podporuje rituálneho ducha kompozície. Tak čo, ktorý zo slovenských zborov by si to trúfol nacvičiť? (hláste sa nám v komentároch)

Kompozícia je aj súčasťou CD Do you be, na ktorom sa nachádza výber piesní z opernej a divadelnej tvorby Maredith Monk. Notový materiál môžete nájsť TU

Pripravila: Kristína Gotthardty

PRIDAJ KOMENTÁR